Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Na?ini pretvorbe geotermalne energije u elektri?nu energiju - Geotermalne elektrane s isparavanjem E-mail
Autor Ivana Aleri?   

 

  • GEOTERMALNE ELEKTRANE S ISPARAVANJEM

U vodom dominantnim ležištima primjenjuje se tehnologija geotermalnih elektrana s isparavanjem. Energent je, u ovome slu?aju, voda pod tlakom.

Budu?i da je tlak u bušotini op?enito niži od tlaka u ležištu, voda pod tlakom u bušotini struji prema površini. Kao posljedica pada tlaka, odre?eni dio kapljevine isparava i bušotina istovremeno daje toplu vodu i paru, s tim da je voda dominantna faza. Stoga se ta ležišta tako?er nazivaju i ležišta s vlažnom parom.

Geotermalna voda ?esto sadrži veliku koli?inu otopljenih minerala, uglavnom klorida, bikarbonata, sulfata, borata, fluorida i silicija. To može prouzro?iti zasoljenje cjevovoda i postrojenja. Ovakva eksploatacijska polja proizvode veliku koli?inu otpadne vode te je upravo zbog velike koli?ine otopljenih minerala geotermalni fluid potrebno vratiti natrag u ležište, putem utisne bušotine.

Vlažna para se ne može koristiti kod standardnih turbina bez rizika ošte?enja turbinskih lopatica. Stoga se, kod svih instalacija koje koriste ležišta vlažne pare koriste separatori za odvajanje pare od vode. Proizvodnja elektri?ne energije iz ovih polja se ostvaruje pomo?u isparavanja kapljevitog geotermalnog fluida u jednom ili nekoliko ispariva?a na površini.

Od 2004. godine je 135 postrojenja toga tipa u radu u 18 zemalja diljem Svijeta. Postrojenja s jednostrukim isparavanjem ?ine 29% od svih geotermalnih postrojenja i približno 40% od ukupno instalirane snage geotermalnih elektrana u Svijetu. Jedini?ne snage se kre?u od 3 do 90 MW, dok je prosje?na snaga 28,1 MW po jedinici.

Postrojenje s dvostrukim isparavanjem predstavlja poboljšanje s obzirom na postrojenje s jednostrukim isparavanjem u tom smislu da daje 15 – 25% više izlazne snage za iste uvjete geotermalnog fluida. Postrojenje je složenije, skuplje i zahtjevnije po pitanju održavanja, ali više dobivene izlazne snage naj?eš?e opravdava instaliranje takvih postrojenja. Postrojenja s dvostrukim isparavanjem su prili?no brojna i nalaze se u radu u 9 zemalja. Sredinom 2004. godine u radu je bilo 70 takvih jedinica, 15% od ukupnog broja geotermalnih elektrana. Jedini?ne snage se kre?u u podru?ju 4,7 do 110 MW, dok je prosje?na jedini?na snaga oko 30 MW.

Geotermalna elektrana s isparavanjem
Geotermalna elektrana s dvostrukim isparavanjemIndex ÄŤlanka
Na?ini pretvorbe geotermalne energije u elektri?nu energiju
Geotermalne elektrane sa suhom parom
Geotermalne elektrane s isparavanjem
Geotermalne elektrane s binarnim ciklusom
Usporedba geotermalnih elektrana s konvencionalnim elektranama
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?