Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Zna?aj i vizija energije vodotoka u budu?nosti - Reverzibilne HE E-mail
Autor Leo Jerki?   

Osim primarne proizvodnje elektri?ne energije, svijetla budu?nost hidroelektrana mogla bi se o?itovati i kroz potporu akumulacijskih i posebno pumpno-akumulacijskih (reverzibilnih) hidroelektrana ostalim obnovljivim izvorima energije, najviše energiji vjetra i Sunca. Akumulacijske i reverzibilne hidroelektrane imaju mogu?nost spremanja energije (pumpanje vode sa razine nižeg na viši potencijal u trenucima kada u sustavu ima viška elektri?ne energije i proizvodnja energije iz akumulacijskih jezera kada je ima manjka, uz brzi odziv na potrebe sustava), te na taj na?in idealno komplementiraju nestalnu (intermitentnu) proizvodnju energije iz vjetroelektrana i solarnih elektrana.

Trenutno u svijetu postoji oko 127 000 MW reverzibilnih hidroelektrana, a o?ekuje se veliki rast tog sektora u sljede?ih par godina – do ?ak 203 000 MW. Takav nagli rast se predvi?a uslijed njihove idealne komplementarnosti s energijom vjetra i Sunca, te njihovog stabilizacijskog utjecaja na elektroenergetsku mrežu, mogu?nosti brzog odziva na iznenadne promjene u sustavu i sukladno tome mogu?nosti pokrivanja vrhova potrošnje elektri?ne energije, tj. najskuplje struje.

Izme?u 20-tak svjetskh projekata koji su u izgradnji, obnovi ili su nedavno ušli u pogon izdvajaju se reverzibilna hidroelektrana Av?e na rijeci So?i u Sloveniji ukupne investicije 122 milijuna eura i snage 185 MW, te reverzibilna hidroelektrana ?apljina na rijeci Trebišnjici, koja se obnavlja, a ?ija je ukupna snaga 420 MW.

U Hrvatskoj je jedina reverzibilna hidroelektrana RHE Velebit snage 276 MW, koja je u pogonu od 1984. godine. Za sada nema planova za instaliranjem novih postrojenja reverzibilnih hidroelektrana, iako bi one bile idelan komplement za iskorištavanje punog potencijala energije vjetra i sunca koji su posebno prisutni na jadranskoj obali. Istovremeno primjer hidroelektrane Av?e pokazuje da uz pametan odabir lokacije i investiranje cijena tako jedne elektrane po instaliranom megavatu može biti vrlo prihvatljivo rješenje.

Tags:     energija vodotoka      zna?aj      vizija      hidroelektrane


Index ÄŤlanka
Zna?aj i vizija energije vodotoka u budu?nosti
Novi potencijali
U Hrvatskoj
Reverzibilne HE
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?