Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Leo Jerki?   

Korištenje vode kao izvora energije seže u daleku povijest, u otprilike 100. godinu prije Krista, kada su Grci i Rimljani po?eli koristiti vodene kota?e koji su se postavljali vertikalno i uzduž rijeke ili potoka, a koristili su se za mljevenje kukuruza izme?u njegovih zup?anika.

Na slici 1 vidi se kako je takav kota? izgledao u sklopu Rimskog akvadukta.

Vodeni kota? - Sirija
Slika 1. Vodeni kota? u Noriji (Sirija) (izvor: gmmacdonald.wordpress.com)

Prvi opis takvog vertikalnog vodenog kota?a dao je Vitruvius, inženjer iz Augustovog doba (31 g. pr. Kr – 14 g. n. Kr.), koji je opisivao sve aspekte Rimskog inženjerstva. On je opisao podnožni kota?, ali je i napomenuo da se on ne koristi toliko puno.

Jedan od najimpresivnijih primjera korištenja vodenog kota?a iz tog doba bio je u mjestu Barbegal, južna Francuska. Tamo je u 4. stolje?u napravljena velika tvornica koja je imala ?ak 16 vodenih kota?a.

U Kini je energija vode bila važan izvor energije od samih po?etaka razvoja, a po?ela se koristiti negdje u 1. stolje?u. Kineski vodeni kota?i su naj?eš?e bili horizontalni. Kinezi su i nadalje razvijali tehnologiju vodenih kota?a, te su Europljani od njih po?eli preuzimati tehnologiju nakon 13. stolje?a.

U srednjovjekovnoj Europi broj mlinova po?inje ubrzano  rasti nakon 12. stolje?a. U 12. stolje?u se prvi put spominju mlinovi na plimu i oseku i to u Engleskoj i Francuskoj. Cisterijanci (samostanski red) su bili odgovorni za razvoj mlinova u Europi od 11. stolje?a nadalje. Oni su radili umjetne odvojke potoka koji im je onda koristio kao mlin, te kao voda za kupanje i kuhanje, za kovanje itd.

Pri kraju srednjeg vijeka (16. stolje?e) po?eo je intenzivniji razvoj metalurgije, te je bilo potrebno sve dublje kopati da se do?e do sirovina. Time je po?elo korištenje vodenih kota?a za ispumpavanje vode iz rudnika, za mrvljenje sirovina i za hla?enje pe?i. Georgius Agricola je u svom djelu De Re Metallica koje je izdano 1556. dao opširan pregled tadašnjih tehnologija, uklju?uju?i vodene kota?e. Vodeni kota?i su se tada po?eli koristiti i u mnoge druge svrhe kao što je pravljenje papira, mrvljene še?era, pumpanje vode itd.Index ÄŤlanka
Povijest korištenja energije vode
strana 2
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?