Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Leo Jerki?   

Povijest energije plime i oseke:

Povijest energije plime i oseke seže u doba antike. Najstariji dokaz korištenja energije plime i oseke datira iz otprilike 900. g., ali prili?no je sigurno da postoje i prethodnici koji nikada nisu otkriveni. To rano korištenje plime i oseke se odvijalo na na?in da su se koristili prirodni rezervoari plime i oseke, tako da bi se sagradila brana preko rezervoara, te bi se tada ispuštala voda kroz vodeni kota? ili neki sli?an ure?aj za prenošenje energije. Tako dobijena energija se uobi?ajeno koristila za mljevenje pšenice u brašno. Energija se na takav na?in naj?eš?e mogla koristiti dva puta dnevno na 2-3 sata. U Hayleu, Engleska je energija plime i oseke ?ak korištena da „napravi plovnim“ kanal koji se redovito punio tako sa?uvanom vodom za vrijeme plime.

Energija plime i oseke
Mlin na plimu i oseku u Brehatu, Francuska (izvor: http://sanford-soccer-net.blogspot.com/2009/02/mill_03.html)

Do 1960-ih je energija plime i oseke kona?no postala dovoljno razvijena da se izgradi prva prava elektrana na energiju plime i oseke. Smještena je u blizini mjesta St. Malo, Francuska i to u pokrajini Bretanji gdje je postojao i ve?i broj mlinova na plimu i oseku. Ta elektrana na plimu i oseku koristi 24 komada 10 megavatnih turbinskih generatora cijevastog tipa. Instalirana je 1965. i od tada je u pogonu do danas. Elektrana se zove La Rance, a razlika plime i oseke na toj lokaciji doseže i više od 14 metara.Index ÄŤlanka
Povijest korištenja energije valova i plime i oseke
Povijest energije valova #2
Povijest energije plime i oseke #1
Povijest energije plime i oseke #2
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?