Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Leo Jerki?   

 

LaRance elektrana na plimu i oseku
La Rance brana

Druga komercijalna elektrana na plimu i oseku je postavljena u Annapolis Royaleu, Kanada kako bi dokazala funkcioniranje STRAFLO turbine. Postoje i manje brane postavljenje po svijetu koje nisu napravljene za komercijalne svrhe.

Tokom naftne krize, isto kao i kod energije valova mnogo je rješenja i projekata na plimu i oseku bilo u razno raznim istražnim fazama, uklju?uju?i i 8640 megavatni Severn Tidal, koji ima 13 metarsku razliku plime i oseke. Nažalost projekt je obustavljen 1987. zbog „ekonomskih problema“.

S porastom cijene goriva i ovi projekti danas postaju sve isplativiji, te su ponovno postali aktualni. Razmatraju se projekti u Velikoj Britaniji, Rusiji, Sjevernoj Americi i drugim zemljama.

Hrvatska za oba ova izvora energije, s današnjim stanjem tehnologije nema gotovo nikakvih potencijala. Razlike plime i oseke se kre?u u granicama od otprilike jednog metra, a Jadransko more nije poznato ni po velikim valovima, te se ne predvi?a implementacija takvih projekata u Jadranskoj regiji.

Tags:     energija oceana      valovi      plima i oseka      povijest korištenja


Index ÄŤlanka
Povijest korištenja energije valova i plime i oseke
Povijest energije valova #2
Povijest energije plime i oseke #1
Povijest energije plime i oseke #2
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?