Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

SEANERGY 2020 - integrirana pomorska politika razvoja obnovljive energije E-mail
Autor Nives Jerki?   
Petak, 26 Studeni 2010 13:36

Seanergy 2020 je projekt financiran od strane Europske Unije – Inteligent Energy Europe programme (Inteligentni energetski europski program) – koji ?e se provoditi od svibnja 2010. godine do travnja 2020. godine. Koordiniran je od strane Europske organizacije za energiju vjetra (EWEA - European Wind Energy Association).

Seanergy 2020

Projekt ?e dati dubinsku analizu nacionalnog i internacionalnog prostornog planiranja na moru, preporuke za razvoj postoje?ih i potencijalnih novih prostornih planova za razvoj priobalne obnovljive energije, te promicati prihva?anje rezultata.

Projekt SEANERGY 2020 ?e formulirati konkretne preporuke o tome kako se najbolje nositi s pomorskim prostornim planiranjem (MSP) i ukloniti prepreke protiv raspore?ivanja priobalnih elektrana. Projekt je usmjeren posebice na priobalnu obnovljivu energiju i njihovu infrastrukturu.

Štoviše, on ?e dati preporuke za bolje koordiniran pristup priobalnom planiranju te za bolje raspore?ivanje elektrana na obnovljive izvore energije na moru (vjetar, valovi, plima). Ove preporuke ?e biti promovirane i upu?ene razli?itim nacionalnim, regionalnim i europskim vlastima, tako?er ?e biti proslije?eni razli?itim pomorskim korisnicima kroz specifi?ne bilateralne susrete i radionice organizirane u ?etiri razli?ita morska sliva (Atlantski ocean, Sredozemno more, Balti?ko more i Sjeverno more).

Tijekom ovih radionica Konzorcij ?e pozivati razli?ite interesne skupine iz svake regije, posebice koji su na bilo koji na?in povezani sa korištenjem  mora, s kojima ?e se diskusije održavati.

Raspored radionica:

 • Balti?ko more: Berlin (GRIDS 2010, 24. studenog 2010.)
 • Sredozemno more: Atena (Sije?anj 2011.)
 • Sjeverno more: Bruxelles (godišnji event EWEA 2011., 16.-19. ožujak 2011.)
 • Atlantski Ocean: Lisabon (Svibanj 2011.)

Završna radionica sa posebnim preporukama biti ?e organizirana u travnju 2011. u Bruxellu.

O?ekivani rezultati:

 • Velja?a 2011 – Izbor dobrih primjera iz prakse nacionalnog prostornog planiranja na moru.
 • Velja?a 2011 – Dubinska analiza razli?itih internacionalnih instrumenata pri prostornom planiranju na moru i nihova kompatibilnost pri implementaciji na priobalne obnovljive izvore energije.
 • Travanj 2011 – Preporuke za razvoj postoje?ih i mogu?ih novih internacionalnih instrumenata prostornog planiranja na moru te promicanje integriranijeg i bolje koordiniranog pograni?nog prostornog planiranja na moru.
 • Listopad 2011 – Završni dokument sa preporukama kako implementirati pristup me?u zemljama ?lanicma EU, i uvjetima i mogu?nostimaq uklanjanja barijera.

Konzorcij SEANERGY 2020 ?ine:

 • European Wind Energy Association (koordinator), Belgija
 • Sveu?ilište Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 3E, Belgija
 • Stifftung Offshore Windenergie, Njema?ka
 • Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal
 • Energieonderzoek Centrum Nederland, Nizozemska
 • Klaipeda University Coastal Research and Planning Institute, Latvia
 • Centar za  Obnovljive Izvore Energije, Gr?ka

Više o ovom projektu pro?itajte na www.seanergy2020.eu

Tags:     SEANERGY      razvoj      obnovljiva energija      pomorska energija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?