Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 02 Kolovoz 2012 17:12

U Narodnim novinama su službeno objavljeni novi Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije i Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

I jedan i drugi pravilnik stupaju na snagu 8.8.2012. godine, a to je prva promjena pravilnika o korištenju OIE i kogeneracije nakon 2007. godine. Oba pravilnika je izradilo Ministarstvo gospodarstva.

Što se ti?e bitnijih promjena u Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a energije, proširen je popis dokumenata potreban za stjecanja prethodnog statusa, tako da je sada potrebna i prethodna elektroenergetska suglanost za postrojenje te godišnji plan proizvodnje i dokaz o uplati naknade. Isto tako je dodan stavak da Agencija za energetiku može tražiti dostavu dodatnih dokaza. Promijenjeni su i periodi koliko dozvola traje pri spajanju na srednjenaponsku mrežu. Tako?er je dodan cijeli ?lanak posve?en Jednostavnim gra?evinama koji objašnjava na?in stjecanje statusa za takva postrojenja. Za stjecanje Rješenja o statusu povlaštenog proizvo?a?a nije bilo ve?ih promjena.

Kod Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije je promijenjenja podjela na tipove postrojenja, te su dodani i sustavi koji nisu spojeni na elektroenergetsku mrežu. Prethodno energetsko odobrenje, koje je prije bilo prva dozvola koja se dobijala, je u potpunosti izba?ena, a uvode se javni natje?aji koje ?e raspisivati Centar za pra?enje poslovanja energetskog sektora i investicija. Ova velika promjena ne?e utjecati na projekte koji su ve? ishodili Prethodno energetsko odobrenje kojima ostaju ste?ena prava i obveze iz starog pravilnika. Što se ti?e energetskog odobrenja ono ostaje, ali se uz njega sada mora predati i prethodna elektroenergetska suglasnost koju izdaje Operator distribucijskog ili prijenosnog sustava. Isto tako u jednom ?lanku piše da jednostavne gra?evine ne trebaju ishoditi energetsko odobrenje. Za vjetroelektrane je dodatno dodano da udaljenost najbližih vjetroagregata izme?u dviju razli?itih vjetroelektrana mora biti barem 2.000 m, osim u slu?aju da nositelj projekta daju suglasnost za druga?ije pozicioniranje. Na?in upisa u Registar OIEKPP se tako?er mijenja, pošto je sada za prvi upis odgovoran operator sustava nakon što se dobije prethodna elektroenergetska suglasnost, a ne Ministarstvo gospodarstva na osnovu prethodnog energetskog odobrenja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?