Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Grijanje na biomasu i solarnu energiju E-mail
Autor Ivan Brozovi?   
Nedjelja, 24 Lipanj 2012 12:30

U Hrvatskoj su još uvijek rijetkost ku?anstva koja koriste obnovljive izvore energije i energetski u?inkovite sustave u svrhu zagrijavanja prostora i pripreme potrošne tople vode. Vjerojatan razlog tome je nedovoljna informiranost, mišljenje kako su takvi sustavi izuzetno skupi, te još uvijek nedovoljno dostupni prosje?nom korisniku.

Prakti?na primjena

Ove sustave ?emo opisati na primjeru obiteljske ku?e u kontinentalnom dijelu Hrvatske, površine od 200m2. U postoje?em stanju je zate?eno centralno grijanje s radijatorima, te sa kotlovnicom na lož ulje. Konkretnije, kao izvor topline za grijanje i potrošnu toplu vodu u ovom slu?aju je bio uljni kotao snage 35kW priklju?en na dimnjak. Samo zagrijavanje potrošne tople vode se vršilo putem kombiniranog spremnika, zapremine 80L, koji je spojen sa kotlom, ali u sebi sadrži i elektri?ni grija?. Na temelju dostavljenih podataka od investitora o potrošnji došlo se do godišnjih troškova za lož ulje i elektri?nu energiju od 18.000,00kn.

Postoje?i izvor topline je zamijenjen kotlom na pelete, snage 25kW, i solarnim toplinskim sustavom za pripremu potrošne tople vode. Treba svakako primjetiti kako je kotao na pelete manje snage od kotla na lož ulje, jer se prora?unom pokazalo da je dovoljna navedena snaga, odnosno da je postoje?i bio predimenzioniran (što je vrlo ?est slu?aj u praksi). Sam kotao na pelete je priklju?en na postoje?i dimnjak i koristi se za grijanje prostora, te za pripremu potrošne tople vode. Sustav može autonomno raditi i do 15 dana, što mu omogu?ava veli?ina spremnika za pelete. Uz kotao na pelete, u sustav je ugra?en i solarni toplinski sustav, kao što je ve? re?eno. Radi se o dva plo?asta solarna kolektora ukupne površine apsorbera od 4,6m2 sa bivalentnim spremnikom za vodu, kapaciteta 300L.

Za jedan ovakav sustav, ukupna investicija iznosi oko 55.000,00kn. Sa ovakvim sustavom, procjena potrošnje energenata godišnje je otprilike 9.500,00kn. Godišnja ušteda u potrošnji energenata za grijanje je oko 47%, odnosno konkretno 8.500,00kn u ovom slu?aju. Tako?er, iz navedenog proizlazi da ovakav sustav grijanja sam sebe isplati, u odnosu na postoje?i sustav grijanja, kroz 6 do 7 godina, ukoliko se cijene energenata ne budu mijenjale. A svakako treba re?i da je rast cijena fosilnih goriva neminovan iz godine u godinu, te da ?e se s vremenom rok samoisplate ovakvih sustava samo skra?ivati.

Što su peleti, te kako funkcioniraju solarni kolektori?

Peleti su biomasa, odnosno obnovljivi izvor energije. Naj?eš?e se proizvode od nusproizvoda kao što je piljevina. Imaju veliku gusto?u, te vrlo nizak postotak vlage (ispod 10%) što im donosi vrlo veliku efikasnost u sagorijevanju. Peleti su ekološki prihvatljivi jer prilikom sagorijevanja u atmosferu otpuštaju samo onoliko CO2 koliko ga je drvo primilo tijekom života u procesu fotosinteze, što zna?i da oni ne narušavaju ravnotežu u okolišu. Osim što su ekološki prihvatljivi, peleti imaju i ekonomske prednosti. Naime, 2kg peleta zamjenjuje 1L lož ulja, a 1kg peleta je 4 puta jeftiniji od 1L lož ulja. Tako?er, grijanje na pelete je do 2,5 puta jeftinije od grijanja na elektri?nu struju. U Europi su peleti najkorišteniji u Švedskoj, dok široku upotrebu imaju i u Italiji i Austriji. Ono što svakako pove?ava njihovu popularnost je to da su sustavi na pelete naj?eš?e u potpunosti automatizirani, te samostalno rade oko desetak dana, bez potrebe za nadopunjavanjem spremnika peleta.

Za razliku od peleta, solarni toplinski sustavi su puno poznatiji i imaju rašireniju upotrebu u Hrvatskoj. Oni se koriste za potporu niskotemperaturnom površinskom grijanju, te za pripremu potrošne tople vode. S obzirom na to da Hrvatska, ?ak i u kontinentalnom dijelu, ima dobru ozra?enost suncem, iskoristivost ovakvih sustava je dosta visoka. Pri pravilnom dimenzioniranju, solarni toplinski sustavi godišnje mogu uštediti i do 70% energije za pripremu potrošne tople vode godišnje, a do 30% za pripremu potrošne tople vode i potporu niskotemperaturnom površinskom grijanju.

Goran Fabijan?i? dipl.ing.stroj.
Ivan Brozovi?, univ.bacc.oec.

Centar Energije d.o.o.
www.centar-energije.com

Tags:     grijanje      biomasa      solarna energija      toplinski kolektori      peleti      toplinski spremnici
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?