Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

HROTE, kvote i sun?ane elektrane E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 13 SijeÄŤanj 2014 14:58

Koliki je to?no nesrazmjer interesa i propisane kvote za fotonaponske elektrane, te koliko je cijelo tržište zapravo rulet a ne tržište, otkrio je HROTE koji je na svojim web stranicama objavio "Obavijest o zaprimljenim zahtjevima za sklapanje ugovora o otkupu iz sun?anih elektrana u 2014. godini". Obavijest prenosimo u cijelosti u nastavku ove vijesti:

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (dalje: HROTE) obavještava sve zainteresirane Nositelje projekata da je do dana 9. sije?nja 2014. godine zaprimljeno ukupno 2079 zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu elektri?ne energije sukladno Tarifnom sustavu za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN br. 133/2013 i 151/2013), a ukupna snaga je 87.991,36 kW.

Za integrirane sun?ane elektrane iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3.  zaprimljeno je 1847 zahtjeva, ukupne snaga 45.610,22 kW.

Za integrirane sun?ane elektrane iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. koje su na objektima u vlasništvu tijela državne uprave, jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave zaprimljeno je  212 zahtjeva, ukupne snage 5.959,46 kW.

Za neintegrirane sun?ane elektrane iz grupe 1.a.4 zaprimljeno je 20 zahtjeva, ukupne snage 36.421,68 kW.

Prema ?lanku 12. st. 4. Tarifnog sustava HROTE sklapa ugovore o otkupu elektri?ne energije s nositeljem projekta iz proizvodnih postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2., 1.a.3. i 1.a.4. Tarifnog sustava, sve dok ukupna snaga takvih proizvodnih postrojenja temeljem sklopljenih ugovora o otkupu elektri?ne energije prema ovom Tarifnom sustavu, ne dosegne vrijednosti od:

za integrirane sun?ane elektrane iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. 5MW
za integrirane sun?ane elektrane iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. koje su na objektima u vlasništvu tijela državne uprave, jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave 2MW
za neintegrirane sun?ane elektrane iz grupe 1.a.4. 5MW

 

HROTE ?e zaprimljene zahtjeve, sukladno ?lanku 17. st. 1. Tarifnog sustava, riješiti u zakonski odre?enom roku te ?e na svojim internetskim stranicama objaviti listu zaprimljenih zahtjeva.

 

Dodatni komentari ovakvih brojki teško da su potrebni. Vrijedi samo napomenuti da konstantnim snižavanjem cijena otkupa interes za fotonaponski sektor o?ito ne jenjava, te bi ovakav podatak u državi koja vapi za investicijama i otvaranjem radnih mjesta morao svakome jasno otvoriti o?i i ukazati u kojem smjeru se treba razvijati. Ovo se jednako tako može protuma?iti i kao peticija gra?ana za fotonaponskim sustavima bez kvota.

Tags:     fotonaponski rulet      fotonapon      fotoanponski sustavi      solar      solarne elektrane      sun?ane elektrane      HROTE      MINGO      HEP-ODS      tarifni sustav
 
Komentari (8)
ZA NE VJEROVATI !
8ÄŚetvrtak, 26 Lipanj 2014 12:20
Emil Mucko
Potpisali smo ugovor sa IPARDom o gradnji elektrane 290 KW. Vrijednost investicije 2.900.000,00 kn. Zahtjev za ugovorom sa HROTEom predani 12.maja 2013.godine. Neugodno sam se iznenadio kad sam u sije?nju 2014. dobio odbijenicu za ugovor sa HROTEom, iako sam zahtjev poslao sa nadom da ?u i ja do?i na red za sklapanje ugovora a ne da moram ?ekati Novu godinu na poštanskom šalteru zato da bi "MAHERI" iz HROTEa mogli pogodovati odre?enim firmama koje su cijelu kvotu uspjele zakupiti i prije otvaranja poštanskog šaltera u Varaždinu. S obzirom da povlašteni proizvo?a?i el.energije ne mogu koristiti 2 poticaja, dobivanjem ugovora sa IPARDom, hrvatskoj firmi HROTE d.o.o. uštedio sam 23% otkupne cijene ili 105.000,00 kn (bez PDV-a) godišnje. Nevjerojatno je kako i pored toga ne mogu sklopiti ugovor sa HROTE om, a uspio sam dobiti ugovor sa europskim fondom IPARD.
Prevara
7ÄŚetvrtak, 01 Svibanj 2014 16:34
Goran
Izigrani smo sa na?inom zaprimanja prijava. Jasno je da se kvote ne mogu ukinuti ali je isto tako jasno da bi svi oni koji su predali urednu dokumentaciju trebali imati svoj redni broj i ?ekati slijede?u godinu i nove kvote makar to trajalo 5 godina. Odbijanjem naših zahtijeva svake godine je namjerno ostavljanje prostora korupciji i ?isti dokaz da je ova vlada kao i prethodna puna korupcije i lopovluka.
SDP=BANDA LOPOVSKA
Netko je dobro pokupio novce
6Subota, 19 Travanj 2014 05:08
Ivan Milos
Ukoliko se za bilo koju osobu utvrdi da je nezakonito stekla svoja prava za sklapanje ugovora o otkupu, HROTE ?e rješenja oglasiti ništavim.
SLAVONSKI BROD - Razo?aranim, prevarenim i izigranim od strane Hrvatskog operatora tržišne energije HROTE-a osje?a se šezdesetak gra?ana iz cijele Hrvatske, u ?ije je ime ovih dana istupio Hrvoje Cindri? iz Slavonskog Broda.

Uvjereni smo kako su u pitanju makinacije i kako se pogodovalo dvjema tvrtkama iz Osijeka i Varaždina
On, naime, tvrdi kako su svi oni tijekom 2013. poslali zahtjeve prema HROTE-u kako bi sklopili ugovore i postali povlašteni proizvo?a?i elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Kako je kvota bila ograni?ena na 5 megavata i popunila se, re?eno im je da moraju ?ekali 2014. kako bi došli na red, što su i prihvatili.

- Smatrali smo da ?emo u?i u kvotu ove godine i odlu?ili ?ekati. Me?utim, u prosincu nam je poru?eno kako svoje zahtjeve moramo dopuniti potvrdama iz porezne uprave, uz napomenu da ih ne šaljemo prije 31. prosinca – kaže Cindri? koji je stoga, poput ve?ine drugih nesu?enih proizvo?a?a, svoj zahtjev predao prvog radnog dana 2014., odnosno 2. sije?nja. Me?utim, pri?a se odjednom promijenila i više nije vrijedilo na?elo ?ekanja, odnosno da onaj tko je prvi predao zahtjev, prvi dolazi i na red, nego su prioritet imali oni koji su prvi predali zahtjev u 2014.

Tada na scenu stupa ono naj?udnije u cijeloj pri?i. Cindri?, naime, tvrdi kako su 2. sije?nja na pošti u Bajakovu, putem tek osnovane kurirske službe, predane dvije kutije sa zahtjevima za status povlaštenih proizvo?a?a. Dogodilo se to ve? u 6.30 sati, dakle u vrijeme dok pošta još nije bila ni otvorena.

- Kvota je popunjena za 14 minuta, a mi smo ispali iz igre. Uvjereni smo kako su u pitanju makinacije i kako se pogodovalo dvjema tvrtkama iz Osijeka i Varaždina koje su popunile kvotu – isti?e Cindri?. On dodaje kako su on i ostali podnositelji zahtjeva ostali i bez znatnih sredstava od 8 do 20 tisu?a kuna, koje su uložili u izradu projektne dokumentacije za gradnju elektrana. Razmišljaju o podnošenju tužbe protiv HROTE-a koji, kaže, u zakonskom roku od 60 dana nije objavio tko je ušao u kvotu. U HROTE-u, me?utim, kategori?ki odbacuju tvrdnje da su nekoga prevarili ili da su ikome na bilo koji na?in pogodovali.

- Tarifni sustav za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora donosi Vlada RH , a HROTE ga samo primjenjuje. Prema tome, svi nositelji projekta koji nisu sklopili ugovore bili su dužni podnijeti nove zahtjeve – kažu u HROTE-u.

Na navode o predaji zahtjeva prije po?etka radnog vremena poštanskog ureda odgovaraju kako su oni o tome odmah zatražili o?itovanja od Hrvatskih pošta i HAKOM-a te kako su ve? poduzeti odre?eni koraci radi utvr?ivanja jesu li neki pružatelji poštanskih usluga zlorabili svoj položaj. Dodaju kako se o tome ve? vode ispitni postupci od strane DORH-a i policije. Ukoliko se za bilo koju osobu utvrdi da je nezakonito stekla svoja prava za sklapanje ugovora o otkupu, HROTE ?e rješenja oglasiti ništavim.
U BiH ludi sa ovim a mi pametni pa kvote imamo...
5Subota, 22 OĹľujak 2014 12:12
Ivan Milos
http://danas.net.hr/hrvatska/livanjsko-cudo-solarne-elektrane-od-500-mil-proizvodit-ce-struju-za-europu

I sta je sa objavom kandidataza ovu godinu ili trebamo cekati da se dobro probere sto se probrati moze.
MOJ PRJEDLOG
4ÄŚetvrtak, 06 OĹľujak 2014 20:26
Damir
postovani,
ako zelimo doista ici pravim putem i ne dozvoliti pojedinim mocnicima
monopol i samo za privilegirane osigurati zaradu u ovim poslovima...KVOTE MORATE UKINUTI
kilovat struje iz OIE mora biti konkurentan na trzistu energije, pa sve ove poticaje valja ukinuti,a pomozite svima koji zele i mogu
proizvoditi energiju iz OIE da izgradnja elektrana bude sufinancirana od drzave i kreditirana od HBOR,te smanjite nepotrebnu birokraciju...
ako se vozite kroz njemacku imate priliku vidjeti koliko je panela uz autoceste...a koliko manje sunca imaju nego li mi u hrvatskoj....

NIJE SRAMOTA UCITI OD BOLJIH
Kvote i rulet
3Ponedjeljak, 24 VeljaÄŤa 2014 14:42
Anton Plemi?
Nažalost svake malo se uvjerimo u kakvoj državi nepravde živimo. Isto kao i gospodin Miloš, i ja sam prošle godine u ožujku predao zahtjev za 10kW elektranu i dobio sam u HROTE lijepo objašnjenje da ve? imaju zaprimljenih zahtjeva cca 8MW i da ?e se svi obra?ivat po redoslijedu zaprimanja i po otvaranju novih kvota. Ne moram niti objašnjavat koliko sam bio iznena?en kada sam u prosincu dobio obavijest da mi je zahtjev odbijen do otvaranja novih kvota. Obzirom da sam ve? puno novaca potrošio na projekt i razne biljege i zahtjeve , ponovo prikupljam novu dokumentaciju i dogovaram sa prijateljem koji je iz Zagreba da odmah ujutro 01.01.2014. ode na poštu u Branimirovu (obzirom da su samo neke pošte radile na 01.01.) i preda moj zahtjev.
Red pred poštom se je po?eo formirat ve? negdje oko pono?i i predan mi je zahtjev oko 7:20. Me?utim opet još jedna prevara velikih igra?a koji su sa kurirskim službama dogovorili i popunili kvote daleko prije.
Nakon svega ovoga šta da si mislim. Prije sam razmišljao...ma neka mi prihvate kilovat za kilovat napravit ?u tu elektranu pa u krajnjem slu?aju moja djeca ?e pofitirat , a sada si mislim da prema svemu moram još platit dodatno energiju ako ju 'nedaj Bože' slu?ajno proizvedem. Pa gdje mi živimo !! Ne do?e mi drugo nego ko susjedi bosanci sa kamenjem i bakljama, pa da krenem ne HROTE i razno razne ministre !
Elektrana na biomasu do 1MW
2Nedjelja, 23 VeljaÄŤa 2014 11:55
Boris Žiki?
Poštovani,
U fazi smo realizacije pogona za proizvodnju peleta u Lu?icama kod Delnica. S obzirom na našu potrebu za sušenjem sirovine za izradu peleta, ideja nam je i proizvoditi el. energiju cca 1 MW. Molimo Vas za informacije dali postoje kvote, poticaji te kome se trebamo obratiti.

S poštovanjem,

Boris Žiki?
Kvote i rulet
1Subota, 15 VeljaÄŤa 2014 15:05
Ivan Milos
Moja zamjerka gospodi u vladi...je sljedeca...vec drugu godinu ulazim u bubanj i desava se rulet u kojem ima mjesta za korupciju i namjestanje...ukinite kvote jel vidite da ima mnogo zainteresiranih za to...a i ljudi dragi dali vi znate koliko nas fizicke osobe kostaju papiri a i ovakotesko se zivi...zamjerka jos jedna je ta da mi od prosle godine koji srojimo u redu,ponovo se ove godine nalazimo u istom bubnju kao i novi podnositelji zaktjeva,pa jel to logicno...dajte sansu onima od prosle godine prvo pa onda ostalima ili ukininite kvote i dajte da bude sve transparento...a ne pod upitnikom kako je ovaj od ove godine dobio a ja neeee...lijep pozdrav

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?