Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Sino-Singapore Tianjin Eco-city E-mail
Autor Iva Zelenko   
Nedjelja, 23 SijeÄŤanj 2011 18:37

Kao rezultat borbe protiv klimatskih promjena i o?uvanja okoliša, te resursa nastao je Sino-Singapore Tianjin Eco-city, projekt osmišljen u suradnji Kine i Singapura. Cilj projekta je, izme?u ostalog, poticanje stvaranja održivog razvoja i u drugim gradovima.

Sino-Singapore Tianjin Eco-city razvili su kineska Akademija urbanizma i dizajna, Institut urbanizma i dizajna u Tianjinu, te singapurski tim za razvoj.

Grad se prostire na 31,23 km2, a nalazi se 45 km od središta grada Tianjin i 150 km od Pekinga. O?ekuje se da ?e potpuno razvijen, po?etkom 2020-ih, imati populaciju od 350.000 stanovnika.


Izvor: inhabitat.com

Eco-city bi trebao biti ekološki pozitivan, a postoje?a mo?varna podru?ja i biološka raznolikost biti ?e sa?uvana. Sa?uvati ?e se i lokalna baština, što zna?i da profil kanala Ji, starog 1.000 godina, ne?e biti mijenjan, a dva postoje?a naselja biti ?e djelomi?no obnovljena i ponovno ?e se koristiti.

Kroz cijeli grad nalaziti ?e se zelena podru?ja, a s obzirom da na lokaciji nema puno oborina, voda ?e se dobavljati iz ne-tradicionalnih izvora kao što je desalinizacija morske vode. Planiran je i poseban sustav gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na recikliranje, ponovnu upotrebu i smanjenje otpada.

Glavni na?in prijevoza trebala bi biti željeznica, te mreža tramvaja i autobusa, ?ime bi se utjecalo na smanjenje emisije CO2.


Izvor: inhabitat.com

Eco-city ?e biti podijeljen na sedam sektora: stambeni sektor, eko-dolinu, solarni sektor, sektor vjetra, urbani sektor, predgra?e, i eko-koridori. Životni sektor biti ?e okružen zelenilom, a sastojati ?e se od stambenih zgrada; solarni sektor ?e biti administrativno središte; urbani sektor ?e biti jezgra grada gdje ?e se neboderima maksimalno iskoristiti vertikalan prostor; a sektor vjetra ?e obnoviti Qingtuozi, sto godina staro selo okruženo jezerom, te iskoristiti taj prostor za rekreaciju i opuštanje gra?ana.


Izvor: inhabitat.com

Na temelju sadašnjeg stanja resursa, okoliša i napu?enosti Eco-city klju?ni pokazatelji uspiješnosti (KPI) podijeljeni su kroz ?etiri aspekta (zdravo ekološko okruženje, društveni sklad i napredak, u?inkovitost gospodarstva i regionalna koordinacija) u 22 kvantitativna pokazatelja i 4 kvalitativna pokazatelja prema kojima bi se grad trebao razvijati. Neki od tih pokazatelja su: kvaliteta zraka, kvaliteta pitke vode, emisija CO2, „zeleni“ transport, udio pristupa?nog stanovanja, korištenje obnovljivih izvora energije, koli?ina stvorenih radnih mjesta, itd.


Izvor: inhabitat.com

Eco-city trebao bi biti funkcionalan grad koji ?e promovirati mogu?nost održivog razvoja i o?uvanja okoliša, a samim time biti ?e i dobar primjer za jednake korake u drugim gradovima.

Izvor: www.eco-city.gov.cn

Tags:     Sino-Singapore Tianjin Eco-city      Kina      Singapur      eko grad      održivi razvoj
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?