Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Japanski ku?anski sektor fotonapona i spremanja energije buja E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 17 Svibanj 2013 06:18

U prošlosti su se fotonaponski sustavi sa spremanjem energije putem baterija smatrali korisnim samo za sustave koji nisu spojeni na elektroenergetsku mrežu. Baterije tada služe za spremanje energije iz fotonaponskog sustava kako bi se ista mogla koristiti nakon što za?e Sunce. Ali u Japanu baterijski sustavi postaju atraktivni i za spremanje elektri?ne energije „iz mreže“ kako bi se smanjili ra?uni za elektri?nu energiju.

Nakon nuklearne nesre?e u Fukushimi i tsunamija prije dvije godine Japan je postao vrlo svjestan sigurnosti i konstantnosti isporuke elektri?ne energije. Kombinacija fotonaponskog sustava i spremanje preko baterije daje potroša?ima priliku da proizvode, spremaju i opsrkbljuju se elektri?nom energijom tokom cijelog dana, ?ak i u slu?aju nestanka struje s mreže. Dodatno sustavi mogu imati ekonomsku pomo?, tj smanjiti cijenu elektri?ne energije tokom normalnih dana.

Elektroprivrede u Japanu nude cijene po principu Time-of Use (TOU – vremenu uporabe). Na?in na koji ku?anstva mogu smanjiti svoj ra?un za elektri?nu energiju ?emo ilustrirati koriste?i ToU cijene TEPCO-a (Tokyo Electric Power Company) za ku?anstva sa fotonaponskim sustavom.

Kupovina elektri?na energije s mreže i spremanje iste kada je struja jeftinija (23:00-07:00) po cijeni od 0,12 dolara po kWh. Prodavanje elektri?ne energije preko feed-in-tarife po cijeni 0,38 dolara po kWh. Korištenje fotonaponske elektri?ne energije tokom dana, a ako je nema pla?ati je po 0,31 dolara po kWh (10:00-17:00), a koristiti spremljenu energiju izme?u 07:00 i 10:00 odnoso 17:00 i 23:00, ili ako je nema ju pla?ati 0,25 dolara po kWh.

Slika 1: Cijene elektri?ne energije u TEPCO-u i feed-in-tarifa

Sa spremanjem preko baterija, ku?anstva sa fotonaponskim sustavima mogu kupovati elektri?nu energiju po najnižoj cijeni a prodavati po najvišoj. Svi vode?i proizvo?a?i fotonaponskih sustava u Japanu (Panasonic, Kyocera i Sharp) sada nude litij-ionske baterije sa fotonaponskim sustavima. Njihov cilj je pre?i sa samostalnih fotonaponskih sustava u podru?je sustava kod kojih se može vršiti upravljanje energijom u ku?anstvima (HEMS3 – Home Energy Management System).

Kyocera je po?etkom prošle godine po?ela prodavati takve sustave sa ciljem prodaje 10.000 istih do ožujka ove godine. Panasonic isto nudi takve sustave koji se mogu spojiti na Sanyov (sada Panasonicov) HIT fotonaponski sustav. Njihova baterija ima kapacitet od 4,65 kWh. Kyocera je pak u travnju ove godine ponudila najve?i takav sustav sa kapacitetom od 14,4 kWh. Takav sustav tokom 24 sata može opskrbljivati hladnjak, TV, kompjutere, svjetla i punja?e za mobitele. Kyocera zajedno sa tvrtkom Rakuten Inc sada nudi fotonaponske sustave sa baterijom koji su dosta jeftiniji nego prije.

Ipak, sami sustavi za spremanje eenrgije su još prili?no skupi tako da je tvrtka One Energy Corp krenula posao iznajmljivanja istih (za 31 do 52 dolara po sustavu), a nude litijske baterije ?ija se tehnologija koristi u automobilima Nissan Leaf. Osim baterija One Energy nudi mogu?nost da se iznajmi krov za fotonaponski sustav po  mjese?noj cijeni od 25 dolara. Zasada to nude samo u TEPCO regiji, ali planiraju širenje po cijelom Japanu. Same baterije isporu?uje tvrtka NEC koja je krenula u masivnu proizvodnju. Oni o?ekuju daljnje pove?anje korisnika baterijskih sustava kada padne cijena feed-in-tarife u Japanu, jer ?e se onda ovakav sustav još više isplatiti. Vlada daje i poticaj za troškove baterijskih litij-ionskih sustava u iznosu do jedne tre?ine troškova ili iznosa od 10.823 dolara.

U Japan stiže ljeto kada neke državne elektroprivrede dodatno dižu cijene elektri?ne energije, te traže od korisnika da promijene na?in potrošnje elektri?ne energije u doba kada je manja potrošnja, kako bi se kontrolirali troškovi fosilnih goriva. Sa fotonaponskim + baterijskim sustavima ku?anstva mogu kontrolirati te troškove.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     spremanje energije      fotonapon      japan      baterije      elektri?na energija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?