Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Visoke tarife uzrokovale veliki napredak Francuskih solara E-mail
Autor Edo Jerki?   
Nedjelja, 19 Rujan 2010 16:45

Krajem 2006. godine u Francuskoj je bilo instalirano 6 MW solarnih elektrana. Krajem 2010. godine taj ?e se broj popeti na 850 MW. Ovaj nagli uzlet mogu zahvaliti snanoj dravnoj potpori i otkupnim tarifama.

Dodatno je u razvoju dodatnih 3000 MW projekata, te ?e time Francuska daleko nadmaiti svoj cilj od 1100 MW instaliranih solarnih elektrana do 2012. a i cilj od 5400 MW do 2020. ?e biti dostignut puno prije roka. Sve to mogu zahvaliti jednoj od najve?ih otkupnih tarifa za elektri?nu energiju proizvedenu iz Sunca i rokom trajanja otkupa od 20 godina!

Da bi potaknuli odrivi razvoj ovakvih projekata i uzeli u obzir kvalitetu projekata na tritu na kojem cijena opreme konstantno pada, vlada je krajem prole godine izdala izmijenjeni tarifni sustav za solarne projekte. Taj tarifni sustav predvi?a pove?anje otkupne cijene solarne energije sukladno lokaciji projekta, a posebno za projekte koji su kvalitetno integrirani u ivotne sredine, tj. u nove i postoje?e zgrade. Isto tako predvi?a postepeno smanjenje ukupnih tarifa. Time se poti?u najkvalitetnije osmiljeni projekti.

I iako su nedavno smanjili otkupne tarife za 12% to i dalje ostaju najatraktivnije tarife na Europskom tritu (primjerice Njema?ka i panjolska imaju tarife i 15% nie od Francuskih). Konkretno to zna?i da su im bazne tarife za projekte u njihovim prekomorskim zemljama na razini 35,2 cEUR/kWh, a u samoj Francuskoj variraju izme?u 27,6 i 33,12 cEUR/kWh (ovisno o lokaciji lokacije na sjeveru imaju ve?u tarifu). Istovremeno projekti integrirani u stambene i poslovne prostore (krovovi, prozori i sl.) imaju tarifu od 37 51 cEUR/kWh.

S ovakvim tarifama, a bez ograni?enja instalirane snage Francuska doivljava solarni preporod u kojem je pokrenut tijek novca, investicije i proizvodnja opreme. Sli?ne tarife postoje i u sustavu poticaja u Hrvatskoj, no postavljenja ograni?enja u poticanju solarne energije (ukupno 1 MW) zna?ajno gue ovaj sektor koji bi ina?e lako mogao doivjeti procvat kao u Francuskoj s time da u Hrvatskoj ve? i postoji proizvodnja vlastite opreme za fotonaponske i druge solarne elektrane!

Izvor: www.electroiq.com/

Tags:
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?