Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 11 VeljaÄŤa 2013 20:00

7. velja?e 2013. u Novinarskom domu u Zagrebu održana je jednodnevna konferencija "SUDJELOVANJE GRA?ANA U JAVNOJ POLITICI ENERGETSKE U?INKOVITOSTI". Konferencija je okupila preko 100 predstavnika državnog, poslovnog i civilnog sektora iz svih krajeva Hrvatske.

Konferenciju je otvorila izvršna direktorica udruge DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja) Maja Boži?evi? Vrhov?ak, naglasivši kako je konferencija organizirana u okviru dvaju projekata, financiranih iz sredstava EU i Ministarstva gospodarstva te od strane Njema?kog društva za me?unarodnu suradnju (GIZ), sa zajedni?kim ciljem poticanja javnog dijaloga o energetskoj u?inkovitosti i šire primjene mjera energetske u?inkovitosti, te da bi se javno predstavili rezultati projekta CENEP. Sudionicima su se kroz uvodne govore tako?er obratili i g. Davor Percan ispred Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj; g. Johannes Elle ispred Njema?kog društva za me?unarodnu suradnju  te g?a. Kristina ?eli? ispred Ministarstva gospodarstva.

Na konferenciji je niz renomiranih predava?a govorio o glavnim temama koje su bile u fokusu ovih dvaju projekata – g. Darko Šeperi? iz SSSH-a upoznao je prisutne sa zakonodavnim okvirom na podru?ju energetike i socijalne skrbi te izložio prijedloge za poboljšanja, g. Dietmar Preinstorfer iz E-Control Austria govorio je o osnaživanju i razvoju energetskog tržišta, a g?a. Ana-Maria Boromisa iz IMO-a predstavila je rezultate ankete provedene u sklopu projekta CENEP te govorila o mogu?nostima za financiranje programa energetske u?inkovitosti.

Posljednje predavanje na konferenciji bilo je posve?eno predstavljanju Prijedloga mjera za poticanje energetske u?inkovitosti u ku?anstvima za razdoblje 2014.-2016. koji je nastao na temelju konzultacijskog procesa sa zainteresiranom javnoš?u u sklopu projekta CENEP. Pri tome su korišteni rezultati provedenih anketa me?u gra?anima, organiziranih fokus grupa, okruglih stolova i radionica, kao i bilateralnih kontakata ?lanova projektnog tima i relevantnih dionika. Prijedlog mjera ?e biti upu?en nadležnim ministarstvima s preporukom uvrštavanja u Tre?i nacionalni akcijski plan za energetsku u?inkovitost 2014.-2016. Kona?na verzija Prijedloga mjera dostupna je na internetskoj stranici projekta CENEP – cenep.net

Tags:     javna politika      energetska u?inkovitost      novinarski doma      zagreb      door
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?