Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Predavanje: "Renewable Energy: British Perspective" E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 13 Listopad 2010 15:26

U utorak, 12.10. je u Sivoj vije?nici, na Fakultetu Elektrotehnike i Ra?unarstva održano predavanje „Renewable Energy: British perspective“. Predava? je bio gospodin Alex Neumann, koji je završio Fakultet Elektrotehnike na Witwaterstrand sveu?ilištu u Johannesburgu, a MBA program je završio 2008. na Sveu?ilištu Durham, te sada radi u Narec-u (Nacionalni Britanski centar za obnovljive izvore energije).

Samo predavanje je organizirano pod pokroviteljstvom Britanske ambasade, FER-a i IEEE PES odjela, a predavanju su prisustovali i dekan FER-a, prof. Dr. sc. Nedjeljko Peri? i Britanski ambasador u Hrvatskoj, David Graeme Blunt.


izvor: www.narec.co.uk

U svom predavanju Alex Neumann je prvo predstavio Britanske ciljeve u primjeni obnovljivih izvora energije do 2020. godine. Velika Britanija ima cilj upotrebe 30% elektri?ne energije, 12% toplinske energije i 10% transportne energije do 2020. iz obnovljivih izvora energije. Glavni izvor tih udjela (posebno za elektri?nu energiju) bi trebale biti priobalne vjetroelektrane kojih bi do tada trebalo biti preko 20 gigavata. Kod njih je tržište liberalno, te za ve?e projekte nemaju feed-in-tarifu nego sustav Obveznih Obnovljivih Certifikata (ROC) za svaki MWh proizvedene elektri?ne energije. Trenuta?no je svaki ROC vrijedan 30 funti, što je otprilike tri puta ve?a cijena od tržišne cijene elektri?ne energije. Od 2010. su uveli i feed-in-tarifu za male krovne solarne fotonaponske sustave i za male vjetroagregate od par kilovata. O?ekuje se i feed-in tarifa za toplinske solarne sustave.

Alex Neumann je predstavio i Britanske inicijative i prijedloge kojim bi se cijela nacija više informirala o obnovljivim izvorima energije, te kako bi Britanija još brže razvila tehnološki sektor za obnovljive izvore energije.

Na kraju predavanja je prezentirana i tvrtka u kojoj je zaposlen, Narec i njezini projekti, me?u kojima su najzanimljiviji priobalna vjetroelektrana koja ?e služiti testiranju vjetroagregata, velika hala za testiranje lopatica do 100 m dužine (obadva projekta u fazi izgradnje) i solarna fotonaponska tvornica koja proizvodi sustave za krovove. Sam Narec je smješten u gradu Blythu na podru?ju starog brodogradilišta, te bi bilo interesantno vidjeti da li bi se i u Hrvatskoj mogao organizirati neki sli?an istraživa?ki centar za obnovljve izvore energije na podru?ju nekog od propalih brodogradilišta.

Nakon predavanja je održana i kratka diskusija koja se dotakla ve?ine tema koje je prezentirao predava?.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?