Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 17 VeljaÄŤa 2011 23:12

17. velja?e 2011. u ?etvrtak održan je seminar na temu Mogu?nosti primjene obnovljivih izvora energije – fotonaponski sustavi u velikoj kino dvorani MINGORP-a u Zagrebu. Organizator seminara je bila Energetika Marketing a suorganizatori su bili MINGORP, HROTE, HEP i HSUSE.

Seminar je po?eo ujutro oko 9:15 a bio je podijeljen na tri dijela. Prvi dio je trajao do 11 sati, a tema mu je bila Zakonodavno okruženje te poticanje primjene fotonaponskih sustava i drugih obnovljivih izvora. U prvom dijelu su svoje prezentacije imali dipl. ing. Darko Horvat iz MINGORP-a, dipl. ing. Igor Raguzin iz MINGORP-a, dipl. ing. Leo Prelec iz HROTE-a, mr. sc. Marija S?ulac-Domac iz FZOEU-a i mr. sc. Drago Papler iz slovenske kompanije Gorenjske elektrane d.o.o. Gosp. Horvat je u svojoj prezentaciji predstavio novosti o registru projekata OIEKPP, a nakon toga je predtavnik Global dizajna predstavio novi interaktivni web site MINGORP-a za obnovljive izvore energije oie.mingorp.hr. Dipl. ing. Igor Raguzin je nakon toga predstavio kako ?e izgledati revizija energetskih propisa za solarne elektrane, kojima bi postupak dobivanja dozvola za male solarne elektrane do 10 odnosno 50 kW trebao biti puno kra?i i jednostavniji. Dipl. ing. Prelec iz HROTE-a je predstavio ulogu Hrvatskog operatora tržišta energije u poticanju fotonaponskih sutava i drugih obonovljivih izvora energije. Mr. sc. Marija Š?ulac-Domac je u svom predavanju predstavila Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost te je prikazala ulogu fonda u obnovljivim izvorima energije koja je uglavnom financijske prirode te nabrojala sve važnije projekte u Hrvatskoj u kojima je fond sudjelovao. Zadnja prezentacija u prvom dijelu je bila od mr. sc. Paplera koji je predstavio zakonsku regulativu za fotonaponske sustave u Sloveniji, a i broj projekata koji su nadmašili sva o?ekivanja i kojih ve? sada ima više megavata. Predstavljeni su i svi ve?i završeni projekti kompanije Gorenjske elektrane d.o.o. koja se kani uklju?iti i u Hrvatsko tržište solara.Index ÄŤlanka
Izvještaj: Mogu?nosti primjene obnovljivih izvora energije - fotonaponski sustavi
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?