Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Zatvaranje projekta Solarni cluster u ruralnim zajednicama E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 06 Srpanj 2012 15:21

Prije nekoliko dana u Kamanju je zatvoren projekt Solarni cluster u ruralnim zajednicama, koji je sa 120.000 kuna financirao Institut „Otvoreno društvo“. Na zatvaranju projekta sudjelovao je i ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlovi?.

U sklopu projekta u Kamanju su postavljeni fotonaponski sustavi na zgradi škole i op?ine, snage 2 kW, te ogledna solarna javna rasvjeta u zgradi Podru?ne škole u Malom Erjavcu, kapeli i ulici u selu Zorkovcu i gradu Ozlju. Osim toga, financirano je i upoznavanje gra?ana i obrtnika o mogu?nostima iskorištavanja Sun?eve energije.

Projekt je predstavila Lokalna akcijska grupa (LAG) „Vallis Colapis“, ?iji su osniva?i sedam gradova i op?ina na sjeveru Karlova?ke županije: Duga Resa, Ozalj, Dragani?, Kamanje, Netreti?, Ribnik i Žakanje. Grupa okuplja i lokalne javne ustanove, predstavnike lokalnog poslovnog sektora i udruge gra?ana iz ruralnih sredina.

Projekt Solarni cluster u ruralnim zajednicama

Projekt je rezultirao i suradnjom sa udrugom Eko Kvarner, kao i registracijom prve energetske solarne zadruge, istaknuo je voditelj ureda „Vallis Colapis“, Milan Medi?.

Zadruga, sa sjedištem u Krku, bi se trebala registrirati do kraja srpnja, a u nju ?e se mo?i u?laniti sve fizi?ke i pravne osobe zainteresirane za ugradnju fotonaponskih sustava na ku?anstva, štale, proizvodne pogone ili vikendice iz Primorja i uz rijeku Kupu, sve u cilju postizanja ve?e isplativosti svojih investicija, te lakšeg dobivanja statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije.

 

Izvor: http://www.mzoip.hr/

Tags:     mzoip      Karlova?ka županija      projekt Solarni cluster      zadruge      Eko Kvarner      Vallis Colapis
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?