Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor   
Petak, 02 Prosinac 2011 01:00

Sedmo pitanje smo odlu?ili ne komentirati, neka rije?i  stranaka govore same za sebe. Tako?er, s obzirom da su nam navedeni zaista i poslali odgovore, ne?emo uop?e stavljati detalje iz programa drugih stranaka, ?ime svima koji su nam odgovorili odajemo svojevrsno priznanje, jer su potrošili vremena da bi nam odgovorili na pitanja, što bi u demokraciji trebao biti primjer koji bi svi trebali slijediti. A usto, na ovoj stranici smo ve? više puta iznosili svoje vi?enje energetske budu?nosti i komentirali što i kako treba promijeniti za ostvarenje iste - prema tome tu naš komentar više nije potreban.

Kako zamišljate hrvatsku energetsku budu?nost? Što nam je potrebno kako bismo to ostvarili? Parlamentarni izbori 2011.

HSLS

Republika Hrvatska zavisi o uvoznoj energiji jer odnos ukupne proizvodnje i ukupne potrošnje primarne energije iznosi 48%, a predvi?a se da ?e se u budu?nosti dalje smanjivati te da ?e u 2030. godini biti oko 28%. Dakle, za dvadesetak godina Hrvatska ?e više od 70% svojih energetskih potreba pokrivati uvozom energije. Glavni cilj RH je osigurati uravnotežen razvoj energetskog sustava, koji ?e hrvatskim gra?anima i hrvatskom gospodarstvu omogu?iti kvalitetnu, sigurnu, dostupnu i dostatnu opskrbu energijom.

Radi pove?anja sigurnosti i konkurentnosti opskrbe treba razvijati elasti?ni energetski sustav s raznolikim izvorima i pravcima dobave energije. Posebnu pozornost treba usmjeriti na ovisnost o uvozu nafte, na sigurnost opskrbe prirodnim plinom i visoku ovisnost o elektri?noj energiji iz uvoza. Radi mogu?ih poreme?aja na globalnom tržištu energije, potrebno je formirati operativne i obvezne zalihe nafte i naftnih derivata te izgradnjom podzemnih skladišta prirodnog plina na teritoriju Republike Hrvatske pove?ati sigurnost opskrbe doma?eg tržišta naftom, naftnim derivatima i prirodnim plinom. Sigurnost opskrbe energijom može se pove?ati iskorištavanjem vlastitih resursa i potencijala, u?inkovitom uporabom energije, raznolikoš?u korištenih energijskih oblika i tehnologija, raznolikoš?u dobavnih pravaca i izvora energije te uporabom obnovljivih izvora energije.

HDSSB

Hrvatska energetska budu?nost je u maksimalnom korištenju doma?ih kapaciteta, razvitku proizvodnje iz OIE i racionalnoj potrošnji energije. Tako?er je potrebno razvijati doma?u proizvodnju tehnologije te stalno pratiti tehnološki napredak. Da bismo to ostvarili prvenstveno nam je potrebna sposobnost i pamet naših ljudi kojima ?e politika omogu?iti razvitak energetike na stru?nim temeljima bez uplitanja politike.

HSS

Kao i druge razvijene europske države želim da Hrvatska ostvari potpuno pokri?e vlastitih energetskih potreba bazirano u potpunosti na uporabi obnovljivih izvora energije. O tome treba po?eti ve? danas razmišljati te osmisliti na?ine i mjere za ostvarenje tih ciljeva. Kad se promatra energetski sektor, svaka se investicija mora promatrati s vremenskim rasponom korištenja te investicije uzimaju?i u obzir budu?nost te investicije i eventualne negativne u?inke po druge ciljeve. Nama treba postavljanje energetskih ciljeva koje mora biti zasnovano na konsenzualnom dogovoru društva (jasno dogovoreno što želimo, a što ne želimo – npr. ho?emo energetsku neovisnost, ne?emo nuklearnu opciju). Tada postizanje tih ciljeva ne?e ovisiti o promjenama politi?kih struktura, promjenama konzultanata, trošenju resursa i sredstava na nepotrebna istraživanja i studije tj. na nešto za što smo odlu?ili da ne želimo. Ostvarenje dogovorenih ciljeva bit ?e obveza svim nosiocima vlasti. Ono što može biti predmet rasprava i su?eljavanja razli?itih opcija jest put ostvarivanja toga zacrtanoga zajedni?koga cilja.

Mirela Holy, saborska zastupnica SDP-a i predsjednica Savjeta za zaštitu okoliša SDPH

 

Ja sam uvijek optimisti?na pa u hrvatsku energetsku  budu?nost gledam optimisti?no. Energetika je jedno od tri klju?na podru?ja, uz vodni sektor i proizvodnju hrane, u kojima se vidi koliko je neka država samostalna i samoodrživa. U sadašnjem trenutku, dvadeset godina od osamostaljenja, u smislu zadovoljavanja energetskih potreba  stanovništva Hrvatska nije samostalna i samoodrživa. Da bismo to realizirali potrebno nam je vjere u nas same, dobra priprema kroz realne politike, projekte i programe te puno radne discipline i poštenja.

Tags:     izbori      energetika      obnovljivih izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?