Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 20 OĹľujak 2015 10:36

Novi izvještaj MENA regionalne banke je pokazao da bi solar mogao dosti?i paritet mreže unutar dvije godine u 80% svijeta. Vode?a banka Bliskog Istoka, NBAD, je izvještaj predstavila u nedjelju, a u njemu je i ustvrdila da je nedavna DEWA solarna aukcija demonstrirala da je solar kompetitivan sa naftom na 10 dolara/barelu i plina na 5 dolara/MMbtu.

Državna banka Abu Dabija (NBAD) je predstavila svoj izvještaj Financiranje budu?nosti energije na Forumu za svjetska financijska tržišta koji se trenuta?no odvija u Abu Dabiju. Forum je zaklju?io da ?e zbog porast potražnje za energijom biti potrebno investirati ?ak 48 bilijuna dolara u investicijama tokom idu?ih 20 godina kako bi se pokrila rupa izme?u ponude i potražnje.

NBAD je zaklju?io da ?e solarni fotonapon imati klju?nu ulogu u pokrivanju potražnje za energijom zbog svoje sve ve?e kompetitivnosti. Ovo bi mogla biti i prava prilika za bankarski sektor da pomogne cijeloj regiji da nadvlada svoje energetske izaove. Nadolaze?a "super regija" koju ?ini koridor zapad-istok od Afrike, kroz MENA-u do Azije ?e biti klju?no podru?je što se ti?e pove?ane potražnje za energijom.

Izvještaj postavlja ?etiri stupa razvoja:

1. Prvi kvantificira veliku priliku za obnovljive izvore energije s obzirom na porast potražnje za energijom u svijetu, te njihovu sve ve?u kompetitivnost (posebno solarnog fotonapona i kopnenog vjetra)

2. Drugi potvr?uje prirodnu troškovnu efikasnost korištenja obnovljivih izvora energije te uvažava ulogu energetske efikasnosti uklju?uju?i industrijsko korištenje

3. Izvještaj zaklju?uje da iako su tržišta lokalna, svjetke prilike postoje u smislu financiranja i opskrbe za OIE projekte. Jake lokalne incijative kao što je Masdar ?e omogu?iti regiji da bude vode?a u pružanju "novih energetskih rješenja."

4. Završni stup je potreba za suradnjom izme?u donosioca odluka i financijskog društva. S obzirom na ambicije i koli?inu investicija postojati ?e važna uloga za privatni sektor a time i financijere.

Ina?e sam izvještaj su napravili Sveu?ilište Cambridge, PwC Bliski Istok u suradnji sa Masdarom.

Izvor: www.pv-magazine.com

Tags:     solarni fotonapon      paritet mreže      mena      abu dhabi      nbad      forum      financijska tržšta
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?