Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

Kuda ide hrvatska energetika? E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 08 Svibanj 2013 12:58

Mislim da ne?e biti iznena?uju?e ako ovdje i danas konstatiramo da razvoj energetike u Hrvatskoj ide u krivom smjeru i da je država izgubila kompas u pra?enju ove izuzetno bitne grane gospodarstva. Ve? godinama, neovisno koja vlada upravlja ovom državom, i neovisno koji ministar upravljao ovim podru?jem, sasvim je jasno da se stvari ne odvijaju u smjeru koji bi imalo bio usmjeren na dobrobit gra?ana. Osam godina vladavine HDZ-a nisu nam donijele prakti?ki nikakve konkretne pomake u smjeru razvoja novih tehnologija i iskorištavanja vlastitih prirodnih resursa za proizvodnju energije, a kamoli da su potaknule razvoj i istraživanje u smislu proizvodnje i inovacija u obnovljivom sektoru koji bilježi veliki bum u svijetu, i kojega svi prihva?aju (sa razlogom!) kao neminovnu budu?nost. Me?utim tih osam godina tako?er nije donijelo prakti?ki nikakve pomake u energetskoj proizvodnji i investicijama u velike elektrane na fosilna goriva, što je tako?er žalosno. Ali iz ove perspektive možda i nije loše.

Nova vlada danas pak izgleda kao da je potpuno izgubila kompas u svojoj bezglavoj jurnjavi za investicijama i brojkama na papiru, pri tome silom žele?i prikazati velike investicije, koje bi onda bile prikazane kao Hrvatske i na dobrobit gra?ana Hrvatske - ali to ne?e biti. Istovremeno se staje na put malim investitorima i svim malim i manjim elektranama na obnovljive izvore, a kao (protu)argument se uporno navodi nepoželjan uvoz opreme i cijena takvih izvora.

Ta bezglava jurnjava dovela je do toga da gra?ani Hrvatske prema najavama mogu o?ekivati velike termoelektrane na plin pojedina?ne snage od 500MW u Osijeku, Slavonskom Brodu, Obrovcu i Sinju, TE na ugljen od 500MW u Plominu, a šuška se i o još ve?oj TE na ugljen (800MW) u Plo?ama. Postavlja se pitanje - kome to treba? Maše se pamfletom o izvozu elektri?ne energije, ali kome? I pod koju cijenu? Ispuštanja CO2 i ostalih po zdravlje i okoliš štetnih plinova u vlastitom dvorištu na uvozno gorivo i isto takvu opremu? Istini za volju, ne treba se odre?i svih navedenih projekata. Ali se moraju pomno odabrati i definirati oni koji bi služili kao djelomi?na podrška sustavu baziranom na obnovljivim izvorima energije.

No ?ak i uz najbolju volju da se kona?no maksimalno krene u smjeru ekologije i održivosti u energetskom sektoru koji bi onda povukao i sve ostale, trenutni Ministar gospodarstva Vrdoljak nažalost danas ima pred sobom objektivno težak problem. U situaciji krajnje osjetljive socijalne situacije u miraz mu je ostala neodrživa, daleko preniska i naprosto smiješna naknada za obnovljive u strukturi cijene elektri?ne energije od 0,5 lipa po kWh - na što smo upozoravali i u vrijeme dok je Jadranka Kosor donosila tu uredbu. Me?utim, prošle godine je njegov prethodnik ?a?i? odobrio HEP-u pove?anje cijene elektri?ne energije za 20%, razlog ?ega nisu bile nove investicije nego pove?anje profita HEP-a (ili možda ulaganje u kontroverznu Omblu i još kontroverzniji Plomin?) - i naravno time apsolutno iznervirao cjelokupnu naciju. A pri tome se nije sjetio u tome paketu dotaknuti i obnovljive, za koje ve? ove godine ne?e biti dovoljno sredstava za ispla?ivanje ugovorenih otkupnih cijena elektri?ne energije. Što dovoljno govori o odnosu države prema sektoru za koji u Zakonu piše da je "od iznimnog državnog zna?aja". Prema tome treba dati apsolutnu podršku trenutnom ministru da povisi tu naknadu na onu razinu na kojoj ?e sustav ispla?ivanja naknade za obnovljive biti održiv i tržište procvjetati, jer taj sustav je izravno i neizravno ulaganje u hrvatska radna mjesta i budu?u sigurnu i stabilnu cijenu elektri?ne energije. Puno više nego što su to ulaganja u velike centralizirane izvore energije na fosilna goriva.

U svojim nedavnim izjavama neki predstavnici ministarstva su se posebno iskazali u svojoj jednostranosti prikazivanja realnosti. Prvo je došla izjava o jednom zaposlenom na 1MW izgra?enosti fotonaponskih elektrana, gdje je brojka za male ku?ne sustave daleko daleko ve?a, a ve?a je ?ak kada se uzmu u obzir i veliki sustavi na tlu. Druga izjava je dogma koja se ponavlja ve? neko vrijeme, a izre?ena je i od strane nekih institucija koje se bave energetikom - da obnovljivi izvori energije imaju smisla samo ako se zaposli i razvije doma?a industrija istih. Što je zapravo dijelom, ali samo dijelom istina, me?utim se zlonamjerno koristi kao argument protiv upotrebe obnovljivih. Oni koji se nesmotreno koriste tom izjavom zaboravljaju da Hrvatska jednako tako ne posjeduje tehnologiju i industriju za velike termoelektrane koje u toliko zna?ajnom broju vlada najavljuje. Sa jednom velikom razlikom - industriju za velike termoelektrane nikada ne?emo ni imati, niti za to više postoji ikakva šansa. Dok se razvojem tržišta u obnovljivom sektoru ve? po?eo dešavati razvoj tehnologije i industrije kroz male lokalne tvrtke. Da li je razvoj dovoljno brz u skladu sa potrebama i željama sektora? Nikako, ali to isto ponešto govori o vladi, koja uporno traži prilike u velikim centraliziranim tvrtkma koje nikako da se pokrenu. I opet se zanemaruju mali. Jeste li ikada ?uli da je neki ?lan vlade pohvalio Solvis i njihovu proizvodnju fotonaponskih modula? Ili da je dao podršku i poticaj bilo kojoj tvrtki koja je iskazala interes za proizvodnju komponenti za solarne elektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu i sli?no? ?ak je i Kon?ar prilikom razvoja vlastitog vjetroagregata trebao imati ve?u podršku. Cijena je još jedna uporno ponavljana dogma protiv obnovljivih, no prava istina je da brojne studije ve? danas pokazuju dugoro?nu bolju isplativost investiranja u obnovljive izvore energije. Ako zbog ni?ega drugoga, onda uslijed stabilnosti cijene elektri?ne energije koja ne ovisi o fluktuacijama cijena fosilnih goriva na svjetskom tržištu. Da ni ne spominjemo utjecaj na okoliš, zdravlje, itd.

I dok god ljudi nasjedaju na pamflete i izvrtanje ?injenica o obnovljivima, dok god ignoriraju ?injenicu da im kroz indirektne kanale netko napla?uje i porez na skriveno poticanje stranog fosilnog goriva, na nepla?anje šteta u okolišu i zdravstvenom sustavu koje iste elektrane ne pla?aju (?ime se dodatno izravno utje?e na nekonkurentnost obnovljivih, ali i neodrživost razvoja ekološke poljoprivrede i eko turizma kroz neizravni utjecaj), dok god ne odlu?e zahtijevati pravo tržište energije gdje ?e sami odlu?ivati što i  koliko ?e pla?ati situacija ?e biti jako loša.

A istovremeno energetski stru?njaci zagovaraju Plomin C na ugljen i tvrde da se sve treba ostaviti u rukama energeti?ara - samo problem je što to sa aspekta trendova i novih tehnologija, te stanja u državi i vizije koju energetski stru?njaci zagovaraju izgleda kao put prema prošlosti. Isto tako problem je što funkcioniranje i razvoj energetskog sektora ve? dugo nije i ne smije biti samo u rukama energeti?ara sa aspekta planiranja i strategije. Jer, da se ne zaboravi, energetika nije sama sebi svrha, ona je i mora biti servis razvoju drugih gospodarskih grana kojima država raspolaže - trenutno u slu?aju Hrvatske turizma i poljoprivrede. Tako da u razvoj energetskog sektora svoju rije? moraju jednako tako dati predstavnici svih tehni?kih struka, ali i ekolozi, biolozi, sociolozi... (http://www.zelenaenergija.org/ ; http://zelena-akcija.hr/ ; http://www.vecernji.hr/)

Postavlja se pitanje, kuda ide Hrvatska energetika? Mnogima koji rade u sektoru se ?ini - nizbrdo, ili drugim rije?ima, vra?a se u prošlost i recikliranju projekata koji ne bi više smjeli biti aktualni. A nove tehnologije i vizije se istovremeno teško ili jako slabo prihva?aju, te im se vrlo jednostrano isti?u mane. I to upravo najviše od strane onih koji bi trebali biti stru?njaci, koji bi trebali biti ti koji stvaraju vizije i rješavaju probleme.

Tags:     energetika      plomin      obnovljivi      fotonaponske elektrane      solarne elektrane      energetski sustav      elektrane      plin      ugljen      strategija      vizija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?