Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 10 OĹľujak 2014 22:25

Jedna od prvih županija koje su raspisale javni natje?aje za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju projekta poticanja pove?anja energetske u?inkovitosti u obiteljskim ku?ama za 2014. godinu je Karlova?ka županija.

Predmet natje?aja je nabava opreme i izvo?enje radova koji svojom namjenom i funkcijom doprinose pove?anju energetske u?inkovitosti (EnU mjere):

  • pove?anje toplinske zaštite ovojnice vanjskog zida - koeficijent prolaza topline vanjskog zida U<0,25 W/m2K
  • zamjena postoje?e i ugradnja nove energetski u?inkovite vanjske stolarije – koeficijent prolaza topline U<1,1 W/m2K za prozorsko staklo, U<1,4 W/m2K za okvir prozora, U<1,4 W/m2K za ulazna vrata, U<1,4 W/m2K za velike staklene stijene

 

Natje?ajem ?e se sufinancirati pove?anje toplinske zaštite vanjske ovojnice u najmanje 13 te zamjena postoje?e i ugradnja nove energetski u?inkovite vanjske stolarije u najmanje 10 ku?anstava Karlova?ke županije. Sufinancirat ?e se troškovi opreme i ugradnje u iznosu 50% vrijednosti EnU mjere, odnosno najviše do 37.500,00 kn po ku?anstvu za pove?anje toplinske zaštite ovojnice vanjskog zida, odnosno najviše do 18.750,00 kn po ku?anstvu za zamjena postoje?e i ugradnja nove energetski u?inkovite vanjske stolarije.

Korisnici sredstava mogu biti fizi?ke osobe koje imaju prebivalište na podru?ju Karlova?ke županije i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje natje?aj. Nepovratna nov?ana sredstva ?e se ispla?ivati za nabavu opreme i izvo?enje pripadaju?ih radova nastalih nakon 9. srpnja 2013. godine, a ispla?ivat ?e se na osnovu ispostavljenih ra?una i ovjerenih izjava i suglasnosti ovlaštenog izvoditelja radova te popunjenih i ovjerenih jamstvenih listova za opremu i radove.

Prijave se primaju do 20. ožujka 2014. g. u 12.00 sati na na?in kao što je opisano u tekstu javnog natje?aja.

Tags:     karlova?ka županija      energetska efikasnost      obiteljske ku?e      javni natje?aj
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?