Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 13 OĹľujak 2012 00:03

Krajem velja?e u Bjelovaru je održana me?unarodna konferencija u sklopu koje je predstavljen projekt naziva „Mogu?nosti korištenja obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti za gradove i op?ine“. Podršku projektu dala je i ministrica zaštite okoliša i prirode, Mirela Holy, kao i župan Bjelovarsko-bilogorske županije, Miroslav ?a?ija.

Cilj ovog projekta je podizanje svijesti i informiranje gra?ana i lokalnih dužnosnika o uzrocima i posljedicama klimatskih promjena, te mogu?nostima primjene obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti.

Pove?anje udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji i pove?anje energetske u?inkovitosti prioriteti su energetske politike, politike zaštite okoliša i politike održivog razvoja. Do 2020. godine Hrvatska treba povisiti udio obnovljivih izvora energije sa 12% na 20%, a kako bi postigla taj cilj nužna je prilagodba zakonske regulative i potpora gra?ana na razini gradova i op?ina.

Na?elnica službe za energetsku u?inkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, mr. sc. Marija Š?ulac Domac, istaknula je kako je do sada financirano oko 1.300 projekata iz ovog podru?ja, za što je odobreno oko 500 milijuna kuna. Naglasila je i da se Hrvatskoj, nakon ulaska u Europsku uniju, otvaraju mogu?nosti korištenja strukturnih fondova iz kojih bi se sufinancirali ovakvi projekti.

Konferenciju je organizirala njema?ka politi?ka Zaklada Hanns-Seidel-Stiftung, u suradnji s Udrugom za prou?avanje hrvatske politi?ke povijesti „Nede Prpi?-Gamiršek“ i Institutom za me?unarodne odnose, a uz potporu njema?kog Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj.

 

Izvor: http://www.fzoeu.hr/

Tags:     projekti      EU      energetska u?inkovitost      zaštita okoliša      konferencija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?