Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Kako ?lanice Europske unije namjeravaju dosti?i ciljeve za obnovljive izvore energije 2020.? E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Srijeda, 01 Prosinac 2010 13:20

Europska unija je jo 2008. godine propisala obvezuju?e ciljeve za smanjenje emisija stakleni?kih plinova za 20% u odnosu na 1990., udio obnovljivih izvora energije od 20% u ukupnoj potronji energije i pove?anju energetske u?inkovitosti, odnosno smanjenju potronje energije za 20% do 2020. godine. Ti su ciljevi popularno nazvani i 20-20-20 do 2020. (twenty-twenty-twenty by two thousand twenty). U nastavku dajemo pregled mjera koje drave ?lanice predlau za dostizanje tih ciljeva.

Direktiva o promociji obnovljivih izvora energije 2009/28/EC, koja je stupila na snagu u travnju 2009. godine obvezuje sve drave ?lanice Europske unije da donesu Nacionalne akcijske planove za obnovljive izvore energije (National Renewable Energy Action Plans NREAPs) do 30. lipnja 2010. godine. Pritom ti dokumenti moraju, osim ukupnih ciljeva za cijelu energetiku, sadravati i pojedina?ne ciljeve za elektri?nu energiju, toplinsku energiju i transport s prijedlogom mjera za dostizanje tih ciljeva.

Ve?ina drava ?lanica donijela je svoje ciljeve pove?anja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potronji energije (elektri?na, toplinska i transport), koje prikazujemo u sljede?oj tablici. Navodimo i podatke iz Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske, gdje su navedeni i ciljevi Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Udio OIE u ukupnoj potronji energije (%)

Drava

Udio 2008.

Ciljani udio 2020.

Austrija

28,5

34

Bugarska

9,4

16

Cipar

4,1

13

?eka

7,2

13

Danska

18,8

30

Finska

30,5

38

Francuska

11

23

Gr?ka

8

18

Irska

3,8

17

Italija

6,8

17

Litva

15,3

23

Luksemburg

2,1

11

Malta

0,2

10

Nizozemska

3,2

14

Njema?ka

8,9

18

Poljska

7,9

15

Portugal

23,2

31

Slova?ka

8,4

14

Slovenija

15,1

25

panjolska

10,7

20

vedska

44,4

49

UK

2,2

15

Hrvatska

~10

20

Europska unija ostavila je dravama ?lanicama da samostalno izra?unaju optimalne udjele u sektorima elektri?ne i toplinske energije te transporta. Pritom je potrebno ukupno zadovoljiti cilj od 10% udjela OIE u transportu u cijeloj EU.Index članka
Kako ?lanice Europske unije namjeravaju dosti?i ciljeve za obnovljive izvore energije 2020.?
Mjere za OIE
Barijere
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?