Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 08 Svibanj 2013 18:58

Obnovljivi izvori energije su u Sjedinjenim Ameri?kim Državama i Europi imali veliki rast zadnjih godina, ali politi?ka nesigurnost i ograni?eni budžeti su usporili razvoj istih. U isto vrijeme mnoge države u razvoju su krenule u politiku za razvoj investicija u tom sektoru. 2010. godine su po prvi puta investicije u obnovljive izvore energije u zemljama u razvoju nadmašile investicije u razvijenim zemljama (72 milijarde dolara naspram 70 milijardi dolara).

Perspektiva Europe i SAD-a

U Sjedinjenim Ameri?kim Državama je do rasta obnovljivih ponajviše došlo zbog razli?itih programa za poticaje koji polako isti?u. Nada u nacionalni program za obnovljive polako kopni zbog ekonomskih problema, te se sveukupno o?ekuje usporavanje obnovljivih u toj državi.

S druge strane i Europa ima problema ponajviše zbog krize zbog koje su mnogi budžeti smanjeni te su stoga i mnogi poticaji smanjeni. I u Europi se stoga o?ekuje smanjenje investicija, pogotovo u eurozoni.

Nadolaze?a tržišta

Zbog nesigurnosti na tržištu Europe i SAD-a sve više se investira u nova tržišta koja razvijaju obnovljive kako bi smanjila ovisnost o nafti, promovirale svoje prirodne resurse, otvorile poslove, ispunile obveze iz Kyoto protokola ili pokrile pove?anu potrebu za elektri?nom energijom. Neovisno o motivaciji postoje velika ulaganja u Indiji, Turskoj, Maroku, Brazilu i JAR-u izme?u ostalih. Glavni pokreta? investicija i u tim državama je sigurnost poticaja, te sva ta tržišta rade na energetskom planu za obnovljive izvore energije kojima bi se postigao stabilni okvir za razvijanje obnovljivih.

U regiji MENA, Turska je postavila cilj od 30% OIE do 2023., sa poticajima za vjetar, geotermalnu energiju, biomasu i bioplin, te solar. Izrael je postavio cilj od 10% do 2020., te feed-in-tarifu za vjetroelektrane do 50 MW i za solarne elektrane. Saudijska Arabija investira u istraživanje, razvoj i infrastrukturu te priprema feed-in-tarifu i program za dvadesetogodišnji otkup elektri?ne energije. Jordan pak ima cilj od 10% do 2020., te je razvio program tendera koji daju financijsku potporu za kvalificirane projekte. Ujedinjeni Arapski Emirati imaju cilj od 7%, ali je ujedno odre?ena prakti?ki najve?a investiciju u cijeloj regiji kroz državnu elektroprivredu Masdar, kojoj je za cilj od UAE-a napraviti globalnog predvodnika u OIE. Masdar razvija Masdar City - uglji?no neutralni grad koji ?e koristiti ve?u koli?inu obnovljivih izvora energije. Osim toga Masdar razvija i veliku solarnu elektranu Shams 1, te ulaže u ve?i broj projekata unutar i izvan države.

Azijske države tako?er pove?avaju investicije. U Filipinima koji planiraju imati 15.300 MW do 2030. je nedavno usvojen Državni program za obnovljive izvore energije kojime se postavljaju specifi?ni ciljevi za obnovljive izvore energije, te se njima predvi?aju investicije od 27,6 milijardi dolara do 2030. Tajland je pak postavio cilj od 20% do 2020. Podrška od strane vlade je u velikim investicijama koje ?e se postupno smanjivati do 2022., a osnovali su i kvazi-državni investicijski fond u tu svrhu. S druge strane Indonezija se pomalo otvara stranim investicijima kako bi se više iskoristio veliki geotermalni potencijal unutar njihove vulkanske regije.

U Latinskoj Americi je Argentina uvela ?itavu seriju poticaja za obnovljive. Njihov Program za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije je postavio cilj od 8% do 2016., a podrška mu je program tendera od strane državne elektroprivrede ENARSA kojime se daje 1.000 MW ugovora o otkupu elektri?ne energije za obnovljive izvore energije. Osim toga je osnovan i fond kojim ?e se poticati obnovljivi izvori energije. Brazil o?ekuje pove?anje potrošnje elektri?ne energije na razini države za 52% do 2019., a prema njihovom planu se iza 2014. godine više ne?e graditi elektrane na fosilna goriva, nego elektrane na biomasu i vjetroelektrane. Brazil ima i specifi?ne ciljeve do 2019. koji uklju?uju 116 GW hidroelektrana, 7 GW malih hidroelektrana, 8,5 GW biomasa i 6 GW vjetroelektrana. Brazil ima aukcije za ugovore o otkupu elektri?ne energije za biomasu, isto je uvedeno i za energiju vjetra.

U Africi je Kenija prije tri godine uvela feed-in-tarifu za sve obnovljive izvore energije. Južnoafri?ka Republika je postavila ciljeve za 2030. godinu prema pojedina?nim tehnologijama, i to za vjetar od 10,3%, za hidroelektrane 12,7%, za fotonaponski solar 9,4%, te 1,3% za koncentrirane solarne elektrane. Uz to su uveli i feed-in-tarife 2009. godine. Uganda je prošle godine uvela dvadesetogodišnju feed-in-tarifu prema pojedina?nim tehnologijama.Index ÄŤlanka
Pregled novih tržišnih prilika za obnovljive izvore energije
#2
Sve stranice
 
Komentari (1)
KAKO NAMJERAVATI KREDIT
1Srijeda, 19 Lipanj 2019 04:53
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?