Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Danski cilj za 2050. godinu: 100% obnovljivih izvora E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 04 SijeÄŤanj 2011 12:23

Njema?ki ?asopis New Energy u svojem broju iz prosinca 2010. donosi vijest o danskom cilju od 100%-tnog udjela obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije.

Po?etkom listopada prošle godine, danski je premijer Lars Lokke Rasmussen otvorio sjednicu danskog parlamenta rije?ima: „Cilj je da Danska bude neovisna o nafti, plinu i ugljenu do 2050. godine.“ Tako?er, naglasio je da ne želi da rastu?e cijene nafte „unište dansku ekonomiju“ i da Danska „ne stavlja svoju [energetsku] sigurnost u ruke nestabilnih režima“. Rasmussen planira posti?i taj cilj znatnim pove?avanjem korištenja obnovljivih izvora, najviše vjetra i biomase. Tako?er, zalaže se za uvo?enje elektri?nih automobila kao dijela pametnih mreža, te „pove?anje spremanja energije“. Korištene tehnologije trebale bi „dati najve?u vrijednost za uložen novac“. Premijer je tako?er obe?ao da ukidanje nafte, plina i ugljena ne?e ugroziti konkurentnost Danske ili dovesti do gubitka doma?ih radnih mjesta, te da ?e sve mjere biti adekvatno financirane.

Iako je Danska ve? najavila svoj cilj od 100%-tnog udjela obnovljivih izvora u potrošnji energije na klimatskoj konferenciji u Kopenhagenu u prosincu 2009. godine i unato? tome što još nije donesen niti jedan zakon koji bi podupirao tu viziju, Danska ipak ostaje najambicioznijom europskom zemljom na podru?ju obnovljivih izvora. Za usporedbu, Europska unija obvezala se na smanjenje emisija (nije isto što i udio obnovljivih izvora!) stakleni?kih plinova za 80 do 95% do 2050. godine.

Izjave danskog premijera došle su netom nakon što je krajem rujna Danish Climate Commission pod vodstvom Katherine Richardson sa Sveu?ilišta u Kopenhagenu izra?unala da Danska može zadovoljiti 100% svojih energetskih potreba iz obnovljivih izvora ?ak i ako bi se ukupna potrošnja udvostru?ila, a da ta energija ne bi bila skuplja od scenarija koji uklju?uje fosilna goriva. Danska bi mogla proizvoditi elektri?nu energiju iz vjetroelektrana u iznosu dva i pol puta ve?em od svoje ukupne godišnje potrošnje. Solarna energija mogla bi pokriti oko ?etvrtine ukupne godišnje potrošnje. Najto?nije prognoze dane su za pu?inske vjetroelektrane, za koje se o?ekuje izgradnja po 200 MW godišnje u periodu od 2015. do 2025. godine. U sljede?ih nekoliko mjeseci danska vlada planira donijeti vlastiti energetski koncept, koji ?e uklju?iti i preporuke DCC-a.

 

Izvor: New Energy, magazine for renewable energy, No.6 / December 2010

Tags:     cilj 2050      Danska      obnovljivi izvori energije      vjetroelektrane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?