Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Do 2050. godine 50% elektri?ne energije u Europi iz morskih obnovljivih izvora E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 17 Studeni 2010 14:03

Prema izvje?u europske znanstvene zaklade Europa bi do 2050. godine mogla pridobivati 50% elektri?ne energije od morskih obnovljivih izvora. Pri tome se misli na: vjetroelektrane na moru, energiju dobivenu plimom i osekom, energiju dobivenu oceanskim strujama, iskoritavanje saliniteta, temperaturnih gradijenata, te pridobivanje biogoriva iz morskih algi.

Lars Horn, predsjednik Marine Board-a u europskoj znanstvenoj zakladi, izjavio je da je iskoritavanje morskih obnovljivih izvora jo u ranoj fazi, ali postoji veliki potencijal. Cilj koji je zadan do 2050. godine vrlo je ambiciozan, ali i ostvariv ukoliko se izvri dovoljno istraivanja, te ukoliko politika i industrija budu sura?ivale.

Ovi obnovljivi izvori zahtijevaju kontinuiranu potporu u istraivanju, i razvoj novih tehnologija, a zna?ajan je i razvoj odgovaraju?ih protokola u pra?enju stanja okolia.

U izvje?u su dane preporuke za Europu kako bi se ovaj cilj to prije ostvario, a neke od njih su: posebna financiranja kroz European Commission Framework Programme, sveobuhvatna procijena svih morskih obnovljivih izvora u Europi, budu?a zajedni?ka istraivanja sa koordiniranim istraivanjima izme?u industrije i sveu?ilita, razvijanje protokola pra?enja stanja okolia, te podrka europskog energetskog trita u razvoju pruanjem lokacija za testiranje. U izvje?u se poziva i na uspostavljanje europske energetske morske mree.

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

Tags:
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?