Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Petak, 15 Travanj 2011 07:16

Ju?er je u Križevcima zapo?elo održavanje prvih Dana energije u Križevcima i to okruglim stolom o perspektivama obnovljivih izvora energije u Križevcima. Doga?anja se nastavljaju i danas sajmom proizvo?a?a opreme na glavnom gradskom trgu.

Na Okruglom su se stolu mogla ?uti prezentacije predstavnika nekoliko organizacija i poduze?a koji se bave obnovljivim izvorima energije, energetskom u?inkovitosti i promocijom poduzetništva. Uvodno izlaganje održao je jedan od organizatora, g.Marko Matosovi? koji je prezentirao projekt Dana energije u Križevcima i izrazio nadu da ?e to postati tradicionalno doga?anje u Križevcima. Nakon toga rije? je preuzeo g. Robert Paši?ko iz UNDP-a koji je govorio o austrijskoj regiji Güssing koja je primjer regije koja je uspjela podi?i svoje gospodarstvo korištenjem obnovljivih izvora energije i provo?enjem mjera energetske u?inkovitosti. Tako?er je naveo tzv. sporazum gradona?elnika koji je dosad potpisalo 2400 europskih gradona?elnika i 18 hrvatskih, a koji govori o uvo?enju mjera održivog razvoja u gradove. G.Paši?ko je izrazio nadu da ?e se i Križevci pridružiti sporazumu i predložio neke mjere koje se mogu provesti u zgradarstvu i prometu kako bi se energija koristila na u?inkovitiji na?in.

Sljede?e predavanje održala je g?a. Diana Me?imorec iz HEP-Obnovljivih izvora energije d.o.o., koja je govorila o potencijalima obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, trenutnom stanju na hrvatskom tržištu, te o projektima koje u Hrvatskoj razvija HEP OIE. Predavanje je završila pregledom potencijala za korištenje solarne energije, energije vjetra i energije biomase grada Križevaca.

G. Vejko Vorkapi? iz EIHP-a prezentirao je projekt BioSolESCo koji se odvija u suradnji Energetskog instituta "Hrvoje Požar", HEP ESCO-a i još nekoliko organizacija i poduze?a iz Europe. Cilj projekta je provo?enje projekata po ESCO modelu korištenjem energije biomase i solarne energije. G. Vorkapi? je predstavio i nekoliko takvih uspješnih ESCO projekata iz Hrvatske i Europe.

Posljednju prezentaciju održala je g?a. Ana Pavi?i? Kaselj iz Instituta za me?unarodne odnose koja je govorila o "zelenim" poduzetni?kim zonama i na?inu na koji bi one trebale doprinijeti razvoju grada. Pritom je navela da je potrebno promovirati poduzetni?ke zone, postaviti mjerljive ciljeve i poticati nove tehnologije 21. stolje?a. Posebno je napomenula da poduzetni?ke zone trebaju dovesti do novih radnih mjesta i nove vrijednosti, a ne samo poticati preseljenje iz jedne lokacije na drugu.

Završni govor održao je gradona?elnik g. Branko Hrg, koji je pohvalio inicijativu i istaknuo projekte u Križevcima na kojima se ve? aktivno radi. Tako?er je izrazio probleme s kojima se susre?u lokalne zajednice u realizaciji projekata. Završno je iznio nadu da ?e i Koprivni?ko-križeva?ka županija, sli?no kako su u?inile Krapinsko-zagorska i Zagreba?ka županija, potaknuti projekte postavljanja solarnih kolektora i da su Križevci spremni aktivno se uklju?iti u takvu inicijativu.

Nakon predavanja uslijedila su pitanja iz publike i rasprava. Pitanja i komentari bili su raznoliki, od pojašnjenja zakonske regulative, preko prijedloga mogu?ih tehnologija kao što je bioplinska, pa do prijedloga o još ve?em uklju?ivanju javnosti, ali i drugih struka u organizaciju održivog razvoja grada.

U svakom slu?aju, Dani energije u Križevcima vrlo su zanimljiva i pohvalna inicijativa za koju se nadamo da ?e zaista postati tradicionalna, ali i da ?e se proširiti u ostalim hrvatskim gradovima. Velik odaziv i interes gra?ana koji su došli na okrugli stol pokazao je kako su takvi doga?aji svakako potrebni i da ima ljudi koji žele i razmišljaju o razvoju i budu?nosti naših gradova.

Tags:     održiva energija      obnovljivi izvori energije      Križevci      okrugli stol
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?