Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Program seminara Mogu?nosti primjene obnovljivih izvora energije - fotonaponski sustavi E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 11 VeljaÄŤa 2011 15:54

Energetika Marketing organizira seminar 17. velja?e 2011. (?etvrtak) na temu Mogu?nosti primjene obnovljivih izvora energije - fotonaponski sustavi. Seminar ?e se održati velikoj kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u Zagrebu, Ul. grada Vukovara 78.

Program seminara je podijeljen u tri dijela pri ?emu je tema prva: Zakonodavno okruženje te poticanje primjene fotonaponskih sustava i drugih obnovljivih izvora.

Tema druga je : Fotonaponski sustavi i njihova primjena.

A tema tre?a: Rješenja za primjenu fotonaponskih sustava i izvedeni projekti.

Prvi dio po?inje u 9:15 a završava u 10:45. Drugi dio traje od 11:15 do 12:45, dok je tre?i od 13:15 do 15:00.

 

U nastavku možete vidjeti cijeli program sa popisom predava?a i njihovim temama:

8:30 - 9:15

Okupljanje i prijava sudionika

 

PRVI DIO
Zakonodavno okruženje te poticanje primjene fotonaponskih sustava i drugih obnovljivih izvora

 

9:15 - 9:45

Novosti iz Registra projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvo?a?a

 

Darko HORVAT, dipl. ing., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za energetiku, Zagreb

9:45 - 10:00

Razvoj i podrška projektima sun?anih elektrana - fotonaponskih sustava kroz reviziju energetskih propisa

 

Igor RAGUZIN, dipl. ing., Zoran PA?ANDI, ing. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za energetiku, Zagreb

10:00 - 10:15

Uloga Hrvatskog operatora tržišta energije u poticanju primjene fotonaponskih sustava i drugih obnovljivih izvora

 

Leo PRELEC, dipl. ing. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

10:15 - 10:30

Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost u poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj

 

mr. sc. Marija Š?ULAC-DOMAC, dipl. ing., Nikola BLAŽEKOVI?, dipl. ing. Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, Zagreb

10:30 - 10:45

Razvoj fotonaponskih elektrana u Sloveniji je premašio sva o?ekivanja

 

mr. sc. Drago PAPLER Gorenjske elektrarne d.o.o., Kranj, Slovenija

 

 

10:45 - 11:15

pauza

 

DRUGI DIO
Fotonaponski sustavi i njihova primjena

 

11:15- 11:30

Stanje i perspektive korištenja fotonaponskih sustava u Europskoj uniji s osvrtom na trenuta?no stanje u Hrvatskoj

 

doc. dr. sc. Ljubomir MAJDANDŽI?, dipl. ing. Hrvatska stru?na udruga za Sun?evu energiju, Zagreb

11:30 - 11:45

Aspekti korištenja energije Sunca za proizvodnju elektri?ne energije u Hrvatskoj

 

Krešimir ŠTIH, dipl. ing. Hrvatska gospodarska komora, Odjel za energetiku i elektroindustriju, Zagreb

11:45 - 12:00

Projekti obnovljivih izvora energije u HEP-u

 

mr. sc. Goran SLIPAC, dipl. ing. HEP Obnovljivi izvori energije d.o.o., Zagreb

12:00 - 12:15

Postupak priklju?enja elektrane na distribucijsku mrežu

 

mr. sc. Marina ?AVLOVI?, dipl. ing. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Sektor za razvoj i pristup mreži, Osijek

12:15 - 12:30

Tehni?ki uvjeti priklju?enja elektrane na distribucijsku mrežu i optimalno tehni?ko rješenje priklju?enja elektrane na distribucijsku mrežu

 

mr. sc. Marina ?AVLOVI?, dipl. ing. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Sektor za razvoj i pristup mreži, Osijek

12:30 - 12:40

Najve?i fotonaponski sustavi na svijetu

 

Boris LABUDOVI?, dipl. ing. ENERGETIKA MARKETING d.o.o., Zagreb

12:40 - 12:45

predstavljanje nove knjige iz EM-literature ‘Osnove primjene fotonaponskih sustava’

 

 

12:45 - 13:15

pauza

 

TRE?I DIO
Rješenja za primjenu fotonaponskih sustava i izvedeni projekti

 

13:15 - 13:35

Pregled postoje?ih normi za fotonaponske sustave i primjeri iz prakse

 

Brane LEBAR, dipl. ing. ETI Elektroelement d.d., Izlake, Slovenija

13:35 - 13:45

Solarna elektrana u Kopru

 

Marko NUI? Ma.Co.T. d.o.o., Škrljevo

13:45 - 13:55

Sun?ana elektrana Orahovica 1 - od ideje do akcije

 

Alan GRGI? Grad Orahovica, Povjerenstvo za obnovljive izvore energije, Orahovica

13:55 - 14:15

Fotonaponski autonomni izvori napajanja

 

Mario KOS, dipl. ing. Energy Plus d.o.o., Ludbreg

14:15 - 14:25

Solarne elektrane kod Jasenica - održivi razvoj bivših bazena lužine

 

Siniša BIJELI? Adriatic Solarni Projekti Bravar d.o.o., Jasenice

14:25 - 14:35

Aplikacija za odre?ivanje Sun?evog zra?enja za Hrvatsku - podloga za tehni?ku analizu za prijavu u Registar OIEKPP

 

mr. spec. Miroslav ELEZOVI?, dipl. ing. Inelek d.o.o., Zagreb

14:35 - 15:00

diskusija i odgovori na postavljenja pitanja, zaklju?ak Seminara

15:00 - 16:00

zajedni?ki objed


Tags:     seminar      fotonaponski      sustavi      zagreb      energetika      marketing
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?