Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

ZA NE VJEROVATI ! E-mail
Autor Emil Mucko   
Četvrtak, 26 Lipanj 2014 12:20
Potpisali smo ugovor sa IPARDom o gradnji elektrane 290 KW. Vrijednost investicije 2.900.000,00 kn. Zahtjev za ugovorom sa HROTEom predani 12.maja 2013.godine. Neugodno sam se iznenadio kad sam u sije?nju 2014. dobio odbijenicu za ugovor sa HROTEom, iako sam zahtjev poslao sa nadom da ?u i ja do?i na red za sklapanje ugovora a ne da moram ?ekati Novu godinu na potanskom alteru zato da bi "MAHERI" iz HROTEa mogli pogodovati odre?enim firmama koje su cijelu kvotu uspjele zakupiti i prije otvaranja potanskog altera u Varadinu. S obzirom da povlateni proizvo?a?i el.energije ne mogu koristiti 2 poticaja, dobivanjem ugovora sa IPARDom, hrvatskoj firmi HROTE d.o.o. utedio sam 23% otkupne cijene ili 105.000,00 kn (bez PDV-a) godinje. Nevjerojatno je kako i pored toga ne mogu sklopiti ugovor sa HROTE om, a uspio sam dobiti ugovor sa europskim fondom IPARD.
Tags:
 
Ovo je komentar na "HROTE, kvote i sun?ane elektrane"

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?