Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Da li je vremenski pomak proizvodnje iz fotonapona budu?nost nakon poticaja? E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 26 Rujan 2012 16:57

Projekt spremanja energije na razini ku?anstava u EU bi mogao imati pozitivan u?inak za sektor koji polako prelazi u doba nakon poticaja.

Vremenski pomak predstavlja mogu?nost spremanja ne?ega za korištenje kasnije kada je to prikladnije. To je odli?no za naknadno gledanje omiljenih televizijskih serija. Isto tako je idealno i za solarni fotonapon, ali nažalost još nije došlo doba kada se solar bez problema vremenski pomi?e, bar ne još.

Proizvo?a? baterija Saft aktivno radi na takvom rješenju. Ta Francuska tvrtka sudjeluje u ve?em broju projekata ?iji je cilj spojiti fotonaponsku tehnologiju sa sustavima za spremanje energije i to tako da postanu isplativi na industrijskoj razini.  Jedan od takvih projekata je Sol-ion na kojem rade Francuzi i Nijemci, a koji uklju?uju i solarnog FN proizvo?a?a Tenesol, specijalista za invertere Voltwerk, Njema?ku elektroprivredu E.ON i ve?i broj akademskih institucija.

Projekt kojeg podupiru i vlade Francuske i Njema?ke, a inicijalno je zamišljen u doba kada je u Njema?ku feed-in-tarifu uvedeno da dio potrošnje ku?anstva moraju sama potrošiti. To je u me?uvremenu poništeno kao plan, ali sam koncept je ostao pošto se cijela Europa i svijet pomalo gibaju prema budu?nosti gdje ne?e više biti poticaja za solar, a i potrošnja na mjestu proizvodnje ima sve ve?i ekonomski smisao. U projektu ?e se instalirati 75 sustava kojeg ?ine fotonapon i litij-ionske baterije, ?ime to postaje najve?i projekt te vrste u Europi. Ve? sada je 10 sustava postavljeno po razli?itim institutima dok ?e ostalih 65 biti postavljeno u ku?anstva. U Njema?koj ?e sustavi biti postavljeni u gradu Schwandorgu, a u Francuskoj vjerojatno na otocima Guadeloupe.

Sol-ion sustav se sastoji od ?etiri Synerion 48E litij-ionska modula od Safta, koji imaju kapacitet od 2,2 kWh i napon od 48 V; 5 kWp inverter i baterijski pretvara?. Sol-ion jedinica EMS (sustav za menadžment energijom) kontrolira ukupno stanje sustava te bira na?ine rada od spremanja za izvoz u mrežu, punjenja baterija ili vlastite potrošnje.

Francuski sustavi kao prioritet imaju punjenje baterija, jer na Guadeloupeu ?esto dolazi do nestanka elektri?ne energije. Kada su baterije na preko 70% se solarna energija troši u ku?anstvu. U Njema?koj su pak sustavi namješteni za potrošnju unutar ku?anstva. Višak se šalje u baterije, a tek nakon toga višak ide u mrežu.Index ÄŤlanka
Da li je vremenski pomak proizvodnje iz fotonapona budu?nost nakon poticaja?
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?