Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Odgovor E-mail
Autor Zdravko Vugrinec Struja iz prirode d.o.o.   
Ponedjeljak, 29 Srpanj 2013 14:54
Potovani gospodine Pleji?u Ne znam kako se moete nazivati autorom projekta kad sam ja osobno sa gospodinom Grgi?em odradio vo?enje projekta i to?no je da ugovor dobijen 2010 godine, kada jo niste bili na vidiku, tako?er sam Vama osobno ustupio projektne dokumente nakon posjeta solarnoj elektrani u Sloveniji-Metlika u kojem smo bili sa Vaim direktorom iz Sunstroma, a u cilju budu?e suradnje nakon koje se vie niste javili, a vjerojatno ni Grad Orahovica i gradona?elnik mi nisu bez razloga izdali potvrdu o uspjeno odra?enom poslu na memorandumu grada i ovjerenu igom koju moete vidjeti na mojoj web stranici. Stoga o autorstvu projekta mislim da nema potrebe raspravljati jer je projekt zapo?et i prva prezentacija ispred gradskog odbora jo u prolje?e 2009 u suradnji sa kolegom Marijanom Brnadom iz Alu koenigstahla Austrija koju su dali veliku podrku razvoju ovog projekta uklju?uju?i posjet gradskog odbora grada Orahovice solaranoj elektrani u Austriji-Wells u organizaciji Alukoenigstahla o ?emu postoji i fotodokumentacija. Stoga mislim da se ne morate vrije?ati sa istinom ali sa autorstvom projekta sigurno nemate veze ve? ste kupili gotovu projektnu dokumentaciju na javnom natje?aju i sagradili elektranu.
Tags:
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?