Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

FN elektrana Orahovica 1 E-mail
Autor Srete Nikolovski   
Ponedjeljak, 15 Listopad 2012 19:11
Na alost nae/moje su informacije druga?ije. Javili smo se na natje?aj koji je bio javni i bili odbijeni to smo prihvatili a razlog je da smo bili najjeftiniji?? :-( Dokumentacija koja se treba dobiti da bi se izradila Tehni?ka podloga za projektiranje i Ponuda mora biti dostupna i javna svima a ne sakrivana. Malo ?udno? Informacije koje su stigle do mene E-mailom koji ?uvam je da je Natje?aj ve? bio "dogovoren" :-( Informacije koje sada do mene stiu da su problemi s integracijom elektrane na mreu HEP-a iznimno veliki a kvaliteta odra?enih Elaborata (ne znam jer mi nisu dostupni) upitna. Iza nas stoji odra?eno na 10-tine takvih Elaborata kod ve?ine OIE u Slavoniji i dalje i niti na jednu nije bilo primjedbe. Osobno nemam nikakvih privatnih interesa, nema svoju tvrtku a Vas tamo nisam niti poznavao. Onaj/oni na koga sumljate da je vrio/vrili neke pritiske bolje poznajete od mene. S gnuanjem odbijam tu insinuaciju jer nikada nisam imao svoj privatni interes u tome. Mi smo se u dobroj namjeri javili na zahtjev te osobe iz Orahovice i dali Ponudu za Elaborat. No vae je pravo da je ne prihvatite i to potujemo. Nemojte me petljati s nekim interesima koje osobno nemam. elim Vama i Elektrani iskreno uspjeha u radu jer mi je od srca drago da ta elektrana ide u pogon. Mislio sam da su Elaborat radili Kon?ar Institutu to ne bih imao nita protiv jer su tako?e dokazani. Za onoliko novaca koliko ste dali i imate takve rezultate. Srda?an pozdrav i svako dobro Alene, i neka ostane na ovome Ovo je isto moj osobni stav. Prof. Nikolovski
Tags:
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?