Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor Certificirani monter sa 20 godina iskustva u Njema?koj   
Petak, 07 Rujan 2012 20:00
Dakle, ?itaju?i ovaj javni poziv za usavravanje montera za FN sustave odnosno "specijaliste" ostao sam okiran i po?eo sam histeri?no da se smijem.Zato ,evo vam odgovor i miljenje: Prvo, Kako neko u ovoj dravi koji je toboe zavrio SSS smijer elektro ili strojarstvo, preko no?i postaje netko u struci i to jo dobije titulu "specijalist",a konkretno u svom ivotu nikada nije, imao dodira sa strukom , ili radio u struci da bi stekao potrebno znanje ili iskustvo da bi se uop?e mogao baviti tim poslovima. Velika ve?ina takvih osoba su se bavile poslovima tipa"daj ta da" konobar, mesar ,pekar,frizer i da ne nabrajam ostalo,a iz matematike kao predmeta ili fizike u srednjoj koli su tako bili "uspjeni" da su svake godine moljakali profesore da ne padnu na godinu zbog tih predmeta.Pa dragi ?itatelji zar elektrotehnika nije ba matematika i fizika koja se u?i od malih nogu a ne sa 45-50 godina i to na te?aju.Okrenite se po Hrvatskoj pa se uvijerite da u ovoj dravi svatko radi svata i osobno mislim a i iskustvo mi govori da na svijetu nema ve?eg fueraja u gra?evini nego to je kod nas. Drugo, Dragi moji elektroinenjeri i pravi majstori od nikoga i nita postade neto i to jo dobije titulu "specijalist" za FN sustave. E jadan je taj kome oni budu montirali FN sustav , a ova lopovska drava to sve tolerie, pa pogledajte Njema?ku vi u jednom gradu ne moete raditi to vi elite nego postoji kvota koliko moe biti pojedinih firmi sa odre?enim profilima u jednom gradu,jer tako imamo zdravu konkurenciju , a ne ovo to se radi kod nas to je APSURD i nema veze sa zdravom pame?u.I jo da naglasim da se to zvanje "specijalist za FN sustave " upisuje u radnu knjiicu to je TOTALNO ILEGALNO, jer po mome sudu za takvo neto se mora polagati prvo majstorski ispit za majstora elektri?ara ili strojara pa tek ostalo jer kako prodava? krompira moe raditi neto to moe ugroziti tu?e ivote ili na kraju samoga sebe kada nema iskustva u struci. Tre?e, Pojam cijeloivotno u?enje po meni je ovdje pogreno implementiran jer to je to ,to je kada se osoba ozbiljno prihvati posla u struci i stje?e iskustvo godinama i sam se educira kroz nove trendove ili stru?nu literaturu ali naglaavam od mladih dana ,a ne sa 40-50 godina i to samo za 180 sati APSURD. ?etvrto, Kako znamo danas na tritu FN opreme postoje proizvo?a?i koji daju potpunu garanciju na svoje proizvode samo ako ih montira ovlateni monter ili certificirani service partner ili monter ,a tko ?e ovim "specijalistima" dati takvo neto za samo 180 sati iskustva u struci ili ivotu. Moe Hrvatska drava koja je kroni?no bolesna od nestru?ne i neobrazovane radne snage generalno i to je FAKT.
Tags:
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?