Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Info kutak

Vizija E-mail

 

Obnovljivi.com je internet portal namijenjen podizanju javne svijesti o svekolikoj dobrobiti obnovljivih izvora energije (OIE), kao i educiranju šire javnosti o prednostima i manama takvih izvora energije. Isto tako namijenjen je i stru?njacima kao sredstvo informiranja o novim tehnologijama i kretanjima u svijetu OIE.

To je ujedno op?enitiji sestrinski portal portala Vjetroelektrane.com koja širem krugu zainteresiranih želi približiti problematiku OIE, a koji se koriste za proizvodnju elektri?ne energije.

Portal se sastoji od nekoliko podru?ja i sadržavat ?e razne sadržaje na temu OIE, kako one populisti?ke i sociološko ekonomske, tako i stru?no tehni?ke.

Uo?ena potreba i iz toga proizašla ideja portala Obnovljivi.com je i loše stanje iskorištenja tih prirodnih izvora energije na podru?ju kako Republike Hrvatske, tako i u zemljama regije. Uzevši u obzir potencijale OIE koje nam je priroda dala na ovim prostorima, a koji se uporno ne iskorištavaju uo?ena je potreba za promocijom OIE i širenjem znanja u tom podru?ju. Dodatno, zbog raznih zabluda i neistina koje kolaju medijima na temu OIE uo?ena je i potreba da se neke istine javno kažu i prikažu od strane stru?njaka koji se ovim poslom bave ve? dugi niz godina, te se time razbiju neke op?e zablude o (ne)iskoristivosti i (ne)isplativosti OIE kao elemenata kulturološkog i ekonomskog razvoja.

Obnovljivi.com ?e donositi vijesti na temu OIE iz zemlje i svijeta, ovdje ?ete mo?i nau?iti ponešto o svim OIE i njihovom utjecaj na ekonomsku i ekološku sliku neke regije. Oni koji žele znati više mo?i ?e i u više detalja doznati kako se pretvara energija pojedinog OIE u elektri?nu energiju, koja je razlika me?u pojedinim obnovljivim izvorima energije, gdje se najviše i koliko uop?e iskorištava energija pojedinih izvora u svijetu, pa sve do osnova planiranja jednog projekta OIE u novom sustavu slobodnog tržište elektri?ne energije. Tako?er ?emo vam donositi kolumne raznih profila vrhunskih stru?njaka koji se bave ovim poslom ve? duži niz godina, a bit ?e tu i intervjua s raznim ljudima koji sudjeluju u ovoj grani gospodarstva. Pri tome u rasprave žalimo uklju?iti i investitore i tvrtke koje se bave razvojem projekata i konzaltingom u oblasti OIE i proizvo?a?e opreme, ali i predstavnike vlasti, znanstvenih institucija i udruga koje sudjeluju u stvaranju slike o OIE u regiji. Za stru?njake i one koji to žele postati objavljivat ?emo i stru?ne ?lanke te izvještavati o simpozijima i konferencijama na temu vjetroelektrana i obnovljivih izvora energije op?enito.

I na kraju, naravno dat ?emo glas i svim našim ?itateljima putem zajedni?kog foruma portala Obnovljivi.com i Vjetroelektrane.com koji se nalazi na adresi www.obnovljivi.com/forum.

Nadamo se da ?e ovaj portal odgovoriti na sva vaša pitanja o OIE, jer se proizvodnja elektri?ne energije ti?e svih ljudi. Elektri?na energije je u današnje vrijeme temeljni pokreta? svakog razvijenog društva u kulturološkom, ekonomskom i razvojnom smislu, te je stoga izuzetno bitno odgovoriti na pitanje koje se ti?e svih nas: kako u?inkovito, sigurno, pouzdano, održivo i bez zaga?ivanja prozvoditi elektri?nu energiju?

Pitajte nas, mi ?emo vam odgovoriti!

Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?