Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 16 Lipanj 2011 00:13

Europski parlament poduprijeo je novu legislativu, donešenu 7. lipnja, koja zahtijeva od zemalja Europske unije da usklade državna izvješ?a o zaga?enju zraka, zelenim porezima i toku sirovina kako bi se mogla sastaviti „ekološko-ekonomska izvješ?a“ za cijelu Europu.

Iako nova legislativa može zvu?ati prili?no tehni?ki, ona ima veliku politi?ku zna?ajnost, naglasio je njema?ki zastupnik Jo Leinen, te je nadodao kako se ekološkim bilan?nim izvješ?em otvara novo poglavlje u mjerenju održivosti i napretku društva. Leinen se nada vidjeti „Europski indeks održivosti“ do kraja desetlje?a.

Prijedlog za regulaciju europskih ekološko-ekonomskih izvješ?a izdan od strane Europske komisije u travnju 2010. godine bio je prihva?en od strane Parlamentarnog odbora za ekologiju u studenom. No, ?ini se da su planovi naišli na otpor Vije?a ministara EU, pa neke države ?lanice odbijaju prihvatiti prijedloge.

Leinen je izjavio kako neke ?lanice doista imaju problema u prihva?anju prijedloga zbog toga što nemaju ekološke statistike. Istaknuo je i da su pregovori bili iznimno teški, te nije bilo lako dobiti rezultate Vije?a.

Kona?ni kompromisni tekst izglasan je u ožujku, nakon neformalnih razgovora održanih izme?u Vije?a, Parlamenta i Komisije. Kompromis je usvojen od strane Parlamenta 7. lipnja.

Prva ekonomska izvješ?a o?ekuju su slijede?e godine, izjavo je Leinen. Nakon što ga Vije?e usvoji, propis stupa na snagu 20 dana od objave u službenom glasilu. To bi se trebalo dogoditi ove godine.

Kada novi zakon stupi na snagu, 2011. godina ?e postati prva referentna godina u statistikama.

Prva izvješ?a o emisijama, zelenim porezima i toku sirovina

Iako EU sada ima pravni temelj zahtjevati od svih 27 zemalja ?lanica prikupljanje podataka pomo?u unaprijed odre?enih metoda, postojati ?e velike razlike izme?u država ?lanica, naglasio je Leinen. Upravo iz toga razloga kre?e se sa tri podru?ja koja se mogu relativno lako provesti kroz statistiku.

To uklju?uje emisije, zelene poreze, te uvoz i izvoz sirovina. Od zemalja ?lanica traži se prikupljanje statistika o one?iš?iva?ima zraka u rasponu od uglji?nog dioksida do dušikovih oksida, metana, amonijaka i ?estica, te njihova klasifikacija prema ekonomskoj aktivnosti i podatku da li ih proizvodi industrija ili ku?anstva.

U izvješ?ima ?e se zatim emisije proizvedene od strane ku?anstva podijeliti u tri kategorije: prijevoz, grijanje/hla?enje i „drugo“. Ova bilan?na izvješ?a tako?er moraju uzeti u obzir emisije državljana koji žive u inozemstvu, kao stanovnika koji nisu državljani.

Statistike o porezima vezanima za ekologiju uklju?iti ?e i prihode ekonomskih aktivnosti. Tako se od zemalja ?lanica zahtjeva da prijave u Eurostat-u svoje prihode od energetike, prometa, te poreza na zaga?enje i izvore. Prihodi moraju biti klasificirani prema ekonomskim aktivnostima i ku?anstvu.

Izvješ?a o toku sirovina sadržavati ?e sve krute, plinovite i teku?e sirovine, osim toka zraka i vode. Za ova bilan?na izvješ?a, od zemalja ?lanica se zahtjevaju statisti?ki podaci o doma?oj proizvodnji svih sirovina koje se bilježe kao ekonomski unos, te podaci o uvozu i izvozu sirovina u svim fazama procesa, od sirovih proizvoda do gotovih prera?evina.

Deklarirani tokovi sirovina morati ?e obuhvatiti sve od: biomase, metala, pijeska, fosilnih goriva, te uvoza i izvoza otpada.

Izvješ?a o vodi i ekosustavima

Prema propisima, Europska komisija mogla bi donijeti prijedloge za uvo?enje dodatnih zelenih izvješ?a vezanih za zaštitu okoliša, vodu, otpad, šume i ekosustave.

 

Izvor: http://www.euractiv.com

Tags:     EU      izvješ?a      emisije      porez      tok sirovina
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?