Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 30 Svibanj 2011 22:35

Planirana modernizacija ameri?ke nacionalne elektroenergetske mreže koštati ?e 476 milijardi dolara kroz slijede?ih 20 godina, ali ?e i tijekom vremena pružiti potroša?ima uštedu od oko 2 trilijuna dolara, tvrde industrijski stru?njaci.

Takozvani „Smart Grid“ uštedjeti ?e energiju, smanjiti troškove i pove?ati pouzdanost isporuke elektri?ne energije od dobavlja?a do potroša?a korištenjem dvosmjerne komunikacije koja ima mogu?nost kontrolirati ku?anske aparate, punjenje elektri?nih vozila i protok elektri?ne energije od obnovljivih izvora do domova potroša?a.

Matt Wakefield, voditelj programa smart mreže u Elektroenergetskom istraživa?kom institutu (EPRI), izjavio je da je implementacija smart mreže dugotrajni proces. Kako se nova tehnologija razvija i postaje sve jeftinija, koristi se kako bi se pronašao naju?inkovitiji na?in zadovoljavanja ponude i potražnje.

Da bi elektroenergetski sustav budu?nosti postao stvarnost, EPRI smatra da elektroenergetske kompanije moraju uložiti izme?u 17 i 24 milijardi dolara godišnje tokom slijede?a dva desetlje?a. Ve?ina tih troškova prenijeti ?e se na potroša?e.

Clark Gellings, ?lan EPRI-a, smatra da se mora educirati potroša?e elektroenergetskog sustava o poboljšanjima mreže koja ?e rezultirati smanjenjem troškova, ?ak i ako se ne vidi neposredno smanjenje u ra?unima.

EPRI procjenjuje da ?e do 2050. godine prosje?ni ra?un za elektri?nu energiju porasti za oko 50% ukoliko smart mreža bude u funkciji, no ukoliko ne bude, ra?uni bi mogli porasti i do gotovo 400%.

Neke od najve?ih tehnoloških kompanija u svijetu, me?u kojima su i International Business Machines, General Electric, ABB, Siemens, Google, Toshiba, Cisco, te Microsoft, me?usobno konkuriraju u ostvarivanju infrastrukture smart mreže. Prošlog tjedna, japanska multinacionalna kompanija Toshiba pristala je, za 2,3 milijarde dolara kupiti švicarsku kompaniju za smart mrežu Landis+Gyr.

Susret ponude i potražnje

Velike tehnološke kompanije žele proizvesti ure?aje i programske pakete potrebne da bi proizvodna postrojenja mogla komunicirati sa opremom koja koristi elektri?nu energiju.

Osim velikih tehnoloških kompanija i druge razne kompanije vezane za energiju, obnovljive izvore, ku?anske aparate i auto industriju mogu koristiti smart mrežu za interakciju sa svojim potroša?ima.

Trgovci energijom, kao što su NRG i Consolidated Edison's ConEdison Solutions, mogu koristiti smart mrežu za ostvarivanje što bolje ponude i drugih usluga.

Proizvo?a?i ku?anskih aparata, kao što su Whirlpool i Haier Electronics, mogu prodavati u?inkovitije aparate, a proizvo?a?i automobila, kao što su Ford Motor i General Motors, mogu koristiti smart mrežu za napajanje svojih elektri?nih automobila.

Sadašnja elektroenergetska mreža nije dizajnirana da zadovolji potrebe restrukturiranja elektroenergetskog tržišta, sve ve?e zahtjeve digitalnog društva, ili pove?ano korištenje obnovljivih izvora energije.

Mreža se danas prvenstveno sastoji od elektrana na ugljen, nuklearnih i plinskih elektrana, koje su visokonaponskom mrežom povezane na lokalne distribucijske mreže. Energetski tok uglavnom ide od elektrane do potroša?a.

Obnovljivi u porastu

Smart mreža i dalje ?e dijelom ovisiti o nuklearnim i fosilnim elektranama, no uklju?uje i zna?ajnu koli?inu pohrane energije i proizvodnih objekata obnovljivih izvora energije.

Nije iznena?uju?e da glavne tehnološke kompanije kao što su General Electric, Siemens, i Toshiba tako?er dominiraju prostorom obnovljivih izvora. No postoje i mnoge druge kompanije na podru?ju energije vjetra i sunca, kao što su FirstSolar, Sharp i Vestas Wind, koje mogu imati koristi od smart mreže. Potroša?i žele pouzdanu i jeftinu energiju, no sve više žele i ?istu energiju.

Predsjednik Barack Obama je u svojoj poruci u sije?nju postavio cilj od 80% ?iste energije do 2035. godine, i iako je u svoj cilj uklju?io nuklearnu energiju i ?istije termoelektrane na ugljen, još uvijek ima dovoljno prostora za više obnovljivih izvora.

Sjedinjene Države dobivaju oko 46% svoje energije iz ugljena, 21% iz prirodnog plina, te 20% iz nuklearne energije. Prema podacima savezne vlade, obnovljivi izvori, kao što su vjetar i sunce, ?ine manje od 5% ukupne potrošnje.

 

Izvor: http://www.reuters.com

Tags:     Smart grid      elektroenergetska mreža      smart mreža      S.A.D.
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?