Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Elektri?na energija iz biomasa raste u Europi E-mail
Autor Leo Jerki?   
Četvrtak, 14 Siječanj 2010 10:19

Tvrtke Consultany Ecoprog i Fraunhofer UMSICHT o?ekuju porast instalirane snage Europske biomase za 2,9 GW do 2013. godine, pogotovo u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Tokom zadnjih 5 godina broj postrojenja na biomasu u Europi se skoro udvostru?io. Trenuta?no ima oko 800 takvih postrojenja u 23 drave, koje pretvaraju termalnu energiju od spaljenog drveta, crnog likera i drugih biomasa u elektri?nu energiju.

Elektri?na snaga tih postrojenja je porasla od 5,3 GW 2003. do 7,1 GW danas. Ecoprog i Fraunhofer UMSICHT kau da o?ekuju daljnji porast snage biomase do iznad 10 GW do kraja 2013.

Glavni razlog takvog porasta je pove?ana promocija biomase i feed-in tarife koje nudi ve?ina drava, kao i porast subvencija zadnjih godina.

Ve?ina, uklju?uju?i i najve?a postrojenja na biomasu s nalaze u gusto poumljenim Skandinavskim dravama. Tako?er, ima nekoliko postrojenja u Njema?koj i Austriji jer su one dugo i jako poticale i subvencionirale biomasu.

Nasuprot tome, drave kao to su Francuska, Velika Britanija i Balti?ke drave ?e poja?ati koritenje biomase za proizvodnju elektri?ne energije u nadolaze?im godinama. Tako?er ?e se nastaviti irenje postoje?ih elektrana na postoje?im tritima biomase kao to su vedska, Finska, Danska i Njema?ka. Kod njih se ipak o?ekuje konstantan rast ili ?ak i mali pad tempa izgradnje postrojenja.

Industriju spaljivanja komadi?a drva pak o?ekuje skroz druga?ija situacija. Zbog ekonomske krize ukupna koli?ina se jako smanjila, zbog ?ega je dolo do velikog pove?anja cijena.

Studija The Market for Biomass Power Plants in Europe od ecoproga i Fraunhofer UMSICHTa analizira trite operatera i postrojenja u sektoru proizvodnje elektri?ne energije iz biomase na podru?ju Europe.

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?