Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 17 Travanj 2015 18:03

U manje od jednog desetlje?a je vrijednost instalirane snage velikih solarnih elektrana dostigla vrijednost ve?u od 100 milijardi dolara. S time je došlo i vrijeme da se evaluira utjecaj ove tehnologije na svjetskoj razini.

U svijetu trenuta?no ima oko 2.500 solarnih elektrana ?ija je instalirana snaga ve?a od 5 MW. Ukupna instalirana snaga tih projekata je oko 37 GW; a u razvoju je dodatnih 55 GW u još 1.200 projekata. Povijesno gledano ve?ina ove instalirane snage je distribuirana izme?u Europe, Sjeverne Amerike i Azije, ali sve više se tu guraju i Afrika i Južna Amerika.

Godišnja proizvodnja elektri?ne energije

Godišnja proizvodnja solarne elektrane je funkcija ukupne koli?ine sun?eve energije na panelima, te efikasnosti sustava koja se naj?eš?e gleda kroz omjer performansi. Prema tim podacima sasvim o?ekivano dolazimo do brojki da za svaki instalirani MW snage dobijemo manje proizvedene elektri?ne energije u Europi nego u Južnoj Americi. Ove razlike su još ve?e ukoliko analiziramo pojedina?ne zemlje kao na slici ispod.

Slika 1: Instalirana snaga i proizvodnja elektri?ne energije iz solara u pojedinim zemljama

Ve?a proizvodnja u suna?nijim zemljama pokazuje da ?ile, Indija i Južnoafri?ka Republika proizvode više energije nego zemlje koje imaju ve?u instaliranu snagu. Omjer performansi varira od elektrane do elektrane odnosno od regije do regije. Kao što se i o?ekuje taj omjer je malo lošiji na lokacijama sa višim ambijentalnim temperaturama, a sam omjer se marginalno poboljšava zadnjih godina zbog boljeg projektiranja elektrana.

Varijacije zbog razli?itih tipova solarnih ?elija su relativno male, dok na?in postavljanja panela može imati prili?an utjecaj na godišnju proizvodnju elektri?ne energije. Sustavi koji prate gibanje sunca (trakeri) daju i do 20% ve?u proizvodnju u prosjeku. U praksi se ?ini da nema velike razlike o tome da li su trakeri sa jednom ili dvije osi gibanja, iako bi teoretski ovi drugi trebali davati bolju proizvodnju.

Koliko energije možemo proizvesti, koliko emisija možemo uštediti?

Slika 2 ispod pokazuje kontinetalne i svjetske prosjeke podataka koji su klju?ni za velike solarne elektrane.

Prosje?ne emisije su primarno funkcija karbonskog intenziteta tradicionalne proizvodnje elektri?ne energije u relevantnim regijama. Zadnji red pokazuje koliki udio elektri?ne energije u ukupnoj potrošnji elektri?ne energije dobivamo iz velikih solarnih elektrana. Dok Kalifornija ima udio od 4,5% za velke solarne elektrane, Sjeverna Amerika ima deset puta manji prosjek. Europa je tu negdje, dok se Južna Amerika i Afrika brzo približavaju. Azija malo zaostaje ali ne previše. Treba uzeti u obzir da su ove brojke isklju?ivo za velike solarne elektrane, a sa malim krovnim sustavima se dolazi do puno ve?ih brojki.

Slika 2: Proizvodnja elektri?ne energije iz solara po regijama, uštede emisije, i gusto?a lokacija

Koliko zemlje nam treba?

Udaljenost izme?u pojedina?nih solanih panela ima direktan utjecaj na potrebnu koli?inu zemlje, ali i na gubitak energije zbog zasjenjenja kod niskih kuteva sunca. Optimalan dizajn je stoga balansiranje izme?u ovih faktora ovisno o lokaciji i troškovima povezanih s njima. Što sjevernije (ili južnije) od ekvatora idemo lokacije bi trebale imati nižu gusto?u panela.

U praksi ova razlika nije vrlo u uo?ljiva, a najve?e prosje?ne lokacije su u Africi, kao što se i vidi na slici 2 iznad. Dodatno treba uzeti u obzir da na sjevernijim lokacijama, primjerice u Europi, sustavi sa trakingom proizvode 50% više elektri?ne energije godišnje nego prosje?no.

Slika 3 ispod pokazuje pak koliku snagu bi svaki kontinent trebao instalirati da pokrije sve potrebe za elektri?nom energijom iz solara (ovo je zamišljeno samo kao hipoteza - a ne kao stvarna mogu?nost).

Slika 3: Snaga i površina potrebna da se sve potrebe za elektir?nom energijom pokriju iz solara

Prema tim podacima bi se koli?ina instalirane snage trebala pove?ati za faktor 300. Uz daljnji godišnji rast od 70% kakav je bio u zadnjih deset godina to bi se postiglo ve? 2025. godine, ali to isto nije realnost. Ova informacija je najbitnija u pogledu zemlje potrebne da se to ostvari - u Europi gdje bi trebalo najviše prostora za solarne elektrane bi one zauzele samo jednu šestinu od jednog postotka odnosno 0,162%. Prosjek na svjetskoj razini bi bio 0,026%.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     solare elektrane      velike elektrane      elektri?na energija      proizvodnja      eksplozivni rast
 
Komentari (1)
HOW TO GET A LEGITIMATE LOAN WITH CLEAR EXPLANATION OF WHAT YOU ARE GOING INTO.
1Nedjelja, 21 OĹľujak 2021 17:01
FRANKA CREDIT
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?