Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Bioenergija iz maslinovog ulja E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 22 VeljaÄŤa 2010 22:23

Široko korišteno na Mediteranu i šire za kuhanje, maslinovo ulje i njegovi ostaci su tako?er važan izvor bioenergije. Andy Allen izvještava iz Španjolske.

Na jugu Španjolske sadnice maslina pokrivaju više od 1,4 milijuna hektara. Ve?ina tih sadnica se koristi za proizvodnju ulja iz tih maslina.

Procjenjuje se da proizvo?a?i maslina godišnje stvaraju kao nusprodukt 1,3 milijuna tona grubog ulja godišnje. Ve? od davnih vremena se drvo od maslina koristilo kao gorivo u ruralnim ku?ama, ali tek zadnjih 15 godina postoji pokret koji promovira ideju da se ostatak ulja koristi kao izvor bioenergije. U 1995. godini otvoreno je prvo postrojenje pokretano sa ostacima ulja i to u provinciji Cordoba u središnjoj Andaluziji.

U Andaluziji trenuta?no postoji 15 postrojenja koja koriste maslinovu biomasu, i oni imaju snagu od 164 MW, prema podacima od Marie Jose Colinet iz Andaluzijske Energetske Agencije. Još tri ?e ih u?i u pogon ove godine sa ukupnom snagom od 21 MW.

S obzirom da je Španjolska jedan od svjetskih lidera za obnovljive izvore (u sektoru fotonapona i vjetra), ne ?udi da se razvila industrija oko ovog izvora bioenergije. Unato? tome u samoj Španjolskoj vlada mišljenje da se sektor bioenergije nije zadovoljavaju?e razvio.

2001. se predvi?alo da ?e do 2011. zemlja imati 3 GW instaliranih elektrana na bioenergiju, a iako je to bilo preoptimisti?no, 638 MW koji su instalirani u Španjolskoj su daleko ispod realnih o?ekivanja.

Prema tome, sada budu?nost maslinove bioenergije u Španjolskoj stoji na raskrižju. Razlog tome je kompleksna priroda same biomase i logistike iza njenog skupljanja, ?ime je došlo do nejednolikog razvoja u samom sektoru. Willstedt objašnjava da je glavni problem što ljudi nisu bili svjesni koliko ?e koštati skupljanje i transport biomase do postrojenja.

Prema Marie Jose Collinet svaki hektar maslina stvara godišnje 3 tone maslina kao i otprilike 3 tone potkresanog drveta i dodatno stvara 2 tone orujillo – to je energetski bogata supstanca stvorena nakon što se ulje mehani?ki i kemijski ekstraktira iz maslinove pulpe. Sam Orujillo je lagan za skupiti i transportirati sa izvora. Zbog toga se orjillo ve?inom koristi kao izvor energije u postrojenjima u Andaluziji. Nažalost zbog boljih cijena u Italiji i Velikoj Britaniji se veliki dio orujilla izvozi, zbog ?ega ve?ina postrojenja koja ih koriste u Španjolskoj prolaze kroz teška vremena.

Puno gora je situacija sa potkresanim drvetom koje se skoro uop?e ne iskorištava. Prema trenuta?nim procjenama samo 14% se koristi za bioenergiju, a prema procjenama Andaluzijske Energetske Agencije, da se iskorištava sve to drvo dobilo bi se 200 MW elektri?ne energije.Tek zadnje 2 godine su postrojenja po?ela koristiti tu energiju te se samim time nije još razvila industrija koja skuplja to drvo, pa i zbog toga sve zaostaje.

Postoje i kontroverze u pitanju da li bi uzgajiva?i maslina trebali zaraditi išta za davanje tih ostatak drveta bioenergetskim kompanijama. To je stvorilo amonizitet izme?u pojedinih proizvo?a?a i bioenergetskih kompanija jer proizvo?a?i misle da trebaju dobiti više novaca. Kompanije pak tvrde da im tarifa nije dovoljno velika da mogu pla?ati proizvo?a?e.

Još se ne zna da li ?e država pove?ati feed-in tarife za bioenergiju ali to nije vrlo realno zbog trenuta?ne ekonomske krize.

U svakom slu?aju ako se nadvladaju logisti?ki i regulatroni problemi bioenergije, Andaluzija ?e dobiti još jednu jaku industriju.

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?