Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 22 SijeÄŤanj 2015 13:06

Prema pravilniku koji je nedavno prošao cijelu proceduru u Ma?arskom parlamentu, za svaki kupljeni solarni panel ?e se u Ma?arskoj morati pla?ati okolišni porez na proizvod u iznosu od 114 forinti po kilogramu.

Ovaj besmisleni porez je naišao na žestoku opoziciju stru?njaka u sektoru te u medijima, a prigovor je stigao i od strane Predsjednika Ma?arske Janosa Adera.

Prema novom pravilniku koji je prošao kao dio cijelog jednog paketa novih pravila, vlasnici solarnih panela ?e morati pla?ati 114 ma?arskih forinti po kilogramu od 2015. godine kao dio okolišnog poreza. Time ?e do?i do porasta cijene panela za 5 do 7%, odnosno 2.000 do 2.500 forinti po modulu. Prema MANAP-u (Ma?arska unija za solarnu industriju) ovaj porez je pet puta ve?i od prosjeka Europska Unija. Za usporedbu porez na okoliš za olovne baterije je upola manji od onog za solarne panele. Prema Ma?arskoj udruzi za fotonapon i soalrne kolektore prosje?ni životni vijek solarnih panela je ve?i od 30 godina, te se u potpunosti mogu reciklirati pošto im je okvir od silicija. S obzirom da kao izvor energije koriste Sunce oni se ni u kojem slu?ajevu ne bi trebali smatrati one?iš?iva?ima okoliša.

Predsjednik Ma?arske Adera je osudio ovaj porez nakon što je ve? poptisao prihva?anje istog, a za ovu grešku je okrivio ?injenicu da se provodila ve?a skupina regulativa, te se ova regulativa izgubila me?u ostalima. Naravno za grešku je okrivio i cijeli parlament koji je dopustio donošenje istoga.

Ovime zakonom je Ma?arska dodatno pokopala svoj ve? prakti?ki uništeni OIE sektor, te ?e u budu?nosti o?ito biti još ovisnija o uvoznim fosilnim energentima.

 

Izvor: www.portfolio.hu

Tags:     ma?arska      pravilnik      okolišni porez      solarni paneli      forinte
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?