Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Novi Zeland pove?ao proizvodnju iz obnovljivih izvora na 78% E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 29 Rujan 2014 21:16

Prema najnovijem kvartalnom izvješ?u Novi Zeland je pove?ao proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije na 78%. U 2013. godini proizvodnja iz obnovljivih izvora iznosila je 75%.

Najve?i udio ?ini geotermalna energija, ?iji su se kapaciteti dodatno pove?ali za ?ak 18%, a slijede je hidroenergija, energija vjetra i bioenergija. Proizvodnja iz hidroenergije dio je novozelandskog energetskog sustava ve? više od 100 godina, te zadovoljava ve?inu elektroenergetskih potreba stanovništva. Do sada je izgra?eno više od 5,000 MW elektrana, a ve?ina ih se nalazi na južnom dijelu otoka.

Udio energetnata u elektroenergetskom miksu

Proizvodnja iz geotermalne energije dugi je niz godina bila osnova energetskog sustava na Novom Zelandu, a prva je elektrana izgra?ena 1958. godine. Ve?ina geotermalnih elektrana nalazi se u blizini vulkanskog podru?ja Taupo.

Iskorištavanje energije vjetra zapo?elo je 1997. godine izgradnjom elektrane Hau Nui. Sektor je bilježio brzi rast, te danas proizvodnja iz energije vjetra ?ini oko 5% ukupne proizvodnje elektri?ne energije. Najviše elektrana nalazi se na sjeveru otoka, što uklju?uje i najve?e vjetroelektrane Tararua i West Wind Makara.

Tre?inu potražnje za elektri?nom energijom ?ine ku?anstva, a više od tre?ine ?ini industrijska zona. Komercijalni sektori ?ine oko ?etvrtinu potrošnje, a ostatak potražnje odnosi se na prometni sektor, poljoprivredu, šumarstvo i sl.

 

Izvor: http://www.med.govt.nz/

Tags:     Novi Zeland      geotermalna energija      energija vjetra      hidroenergija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?