Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Studija kako posti?i 100% obnovljivih izvora energije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 24 Rujan 2014 17:20

Prošli tjedan je World Future Council (WFC) objavio priru?nik o postizanju 100% obnovljive proizvodnje energije koji je prili?no jedinstven jer pokriva sve oblike energije, a ne samo elektri?nu, te se fokusira na društva i gradove u razli?itim dijelovima svijeta.

Studija nosi naziv "Kako posti?i 100% obnovljivih izvora energije", a napravili su je Toby Couture iz tvrtke E3 Analytics i Anna Leidreiter iz WFC-a. Studija obuhva?a cijeli svijet i obra?uje osam analiza slu?aja, pri ?emu se obra?uju dva grada odnosno društva, dvije regije odnosno savezne države, dvije vlade i dva otoka. Radi se o gradovima Frankfurt i San Francisco, regijama Rehin-Hunsruck u Njema?koj i Fukushima u Japanu, Cape Verde i Danskoj, te otocima Tuvalu i El Hierro u Španjolskoj.

Svaka analiza slu?aja pokazuje da ne postoji jedinstveni recept za projekte nego da svaka lokacija ima svoje potencijale i izazove. Dodatno, autori pokazuju važnost lokalnih akcija, kod kojih je nužno pružiti sigurnost investicije kroz jasne ciljeve.

Glavna otkri?a studije su slijede?a:
- postizanje 100% OIE može poprili?no smanjiti troškove,
- 100% strategije nisu samo za najbogatije zemlje, tranzicija može ublažiti rizike, te u?initi zemlje otpornijima u vrijeme kriza, tako?er može otvoriti nove ekonomske aktivnosti, otvoriti poslove te poboljšati kvalitetu života, te se obnovljiva energija mora proširiti u sektoru grijanja/hla?enja i transportu.

Ti ciljevi se mogu posti?i pove?anom energetskom efikasnoš?u, elektrifikacijom transportnog sektora i sektora za grijanje/hla?enje, maksimizirati prilike za sudjelovanje gra?ana i razvoj novih poslovnih modela, educiranje i informiranje gra?ana i poslova te adaptirati integrirani pristup fiskalnoj, ekonomskoj i energetskoj politici.

Cijelu studiju na engleskom jeziku može se prona?i ovdje.

Tags:     studija      fokus      društva      gradovi      obnovljivi izvori energije      resursi
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?