Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Napredni geotermalni sustavi bi mogli iskoristiti ogromni podzemni potencijal Australije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2014 17:22

Prema nedavno novo objavljenoj karti Svjetskog atlasa za obnovljive izvore energije kojeg je izdala Me?unarodna obnovljiva energetska agencija (IRENA) neki dijelovi Australije imaju ogroman potencijal za razvoj naprednih geotermalnih sustava (EGS).

Slojevi na karti pokazuju predvi?enu prosje?nu temperaturu stijena u intervalima od po jedan kilometar na dubinama od 3-10 kilometara. Prema njima ogroman dio Quennslanda, New South Walesa i June AUstrlije imaju temperature iznad 240 stupnjeva celzijusa na dubinama od 4,5 kilometra. Vie temperature od 280 do 350 stupnjeva celzijusa su izgleda dostupne na dubinama ispod 7 kilometara.

To pokazuje definitivni potencijal za EGS - ne konvencionalni izvor geotermalne energije ?ija je osnova izvor topline (vru?i kamen), u odnosu na uobi?ajene geotermalne izvore sa prirodnim toplim vodama.

Razvoj EGS sustava ina?e zahtjeva hidrauli?ke simulacije gdje je potrebno napraviti male horizontalne pukotine na razli?itim dubinama tokom buenja u poznatom polju. Voda se ubacuje u vertikalna okna kako bi se probila kroz pukotine te apsorbirala toplinu i onda se transportirala na povrinu kao superugrijana voda. Na kraju se ta superugrijana voda iskoristi za proizvodnju pare koja pokre?e turbinu koja proizvodi elekri?nu energiju.

Karta predvi?enih temperatura se moe na?i na: http://irena.masdar.ac.ae/?map=855.

Izvor: http://globalatlas.irena.org

Tags:     napredni geotermalni sustavi      potencijal      temperatura stijena      australija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?