Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 16 Srpanj 2014 16:52

Konzultantska tvrtka za obnovljive izvore energije SgurrEnergy je zapo?ela istraživa?ki projekt sa Sveu?ilištom Edinburg i ScottishPower Renewables kojim bi se smanjile nesigurnosti za projekte energije valova i plime i oseke.

Projekt ?e trajati tri godine, te ?e isporu?iti rješenja za neke od trenuta?nih problema kako bi se riješile potrebe industrije valova i plime i oseke i kako bi se što bolje iskoristio veliki potencijal obnovljivih resursa u Velikoj Britaniji.

Istraživa?ka kampanja ?e identificirati pojedina?ne komponente procesa procjene proizvodnje elektri?ne energije. Na osnovu tog istraživanja ?e biti odre?ena prioritetna podru?ja koja ?e biti dodatno kvantificirana kako bi se shvatilo gdje se mogu posti?i najve?e uštede. Ta podru?ja ?e onda biti fokus istraživanja za unaprije?enje tehnika mjerenja, modeliranja i predvi?anja proizvodnje.

Rješavanje problema nesigurnosti bi moglo pomo?i pri osiguravanju ve?ih investicija za tehnologije i projekte, te omogu?iti brži rast samog sektora. Sgurrova stru?nost u procjenama i analizi proizvodnje energije iz vjetra ?e imati klju?nu ulogu u projektu pošto postoje sli?nosti u tehnologijama. Scottish Power Renewables ?e u projekt donijeti prakti?nost i pragmati?nost zbog puno iskustav u razvoju projekata valova i plime i oseke.

Rezultati ovog istraživa?kog projekta ?e pružiti bolje razumijevanje smanjivanja rizika u industriji ?ime bi investicije u taj sektor mogle postati atraktivnije, te osigurati ve?u sigurnost u sektoru.

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

Tags:     sgurr      valovi      plima i oseka      istraživanje      projekt      industrija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?