Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Izra?en je online alat za pregled patenata zelenih tehnologija E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 01 Prosinac 2010 21:28

Europski ured za patente (EPO) je napravio besplatnu online trailicu koja daje puni pristup svim patentnim dokumentima koji imaju veze sa zelenim energetskim tehnologijama (CET) u cijelom svijetu.

Tim potezom je oko 700.000 dokumenata o patentima postalo javno, a sama trailica je objavljena u isto vrijeme kada i studija o pojavi i distribuciji zelenih energetskih tehnologija koju su napravili EPO, Program za okoli Ujedinjenih Naroda (NEP) i Me?unarodni centar za razmjenu i obnovljivi razvoj (ICTSD).

Jedan od glavnih ciljeva studije i online alata je napraviti transparentan vlasni?ki pregled relevenatnih obnovljivih i zelenih tehnologija, te pojasniti principe i mehanizme sustava patenata. EPOv predsjednik Benoit Battistelli je izjavio da patenti daju informacije o tehnologijama koje ina?e ne bi bile javne, te pristupom tim informacijama pove?avamo znanje o CETu i kako ih koristiti za borbu protiv klimatskih promjena.


izvor:www.epo.org

Koriste?i sistematiku uklju?uju?i obnovljive izvore energije, biogoriva i druge ?iste tehnologije, prvotno je skupljeno oko 400.000 patenata te su oni ?inili osnovu studije. Studija pokazuje da iako Japan, SAD, Njema?ka, Koreja, Francuska i Velika Britanija ?ine izvor oko 80% svih inovacija ?istih energetskih tehnologija, Brazil i Kina te neke druge manje ekonomije Europe i Amerike imaju svoja podru?ja tehnolokih znanja.

Prijenos ?istih energetskih tehnologija je ipak slab prema zemljama u razvoju. Studija je pokazala da je broj patenata sko?io nakon potpisivanja Kyoto Protokola 1997. godine, ?ime se pokazalo da politi?ka odluka ipak moe biti vana u stvaranju okvira za stimulaciju i razvoj tehnologija. Statisti?ka analiza je jo pokazala da je godinji rast broja patenata za ?iste tehnologije oko 20%, ?ime je nadmaio tehnologiju tradicionalnih fosilnih goriva i nuklearnu energiju.

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?