Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 18 Lipanj 2014 18:33

Na južnoj strani Državnog solarnog postrojenja za testiranje topline u Sjedinjenim Ameri?kim Državama se nalazi struktura koja spaja dvije vrlo napredne tehnologije u sektoru koncentrirane solarne energije : CLFR (kompaktni linearni fresnel reflektori) i spremanje toplinske energije pomo?u topljivih soli. Njihovo zajedni?ko korištenje je novi koncept kojeg provodi Ameri?ki Odjel za energiju.

Današnji CLFR sustavi koriste vodu ili ulje kao termalni fluid koji hvata toplinu iz solarnih kolektora. Taj fluid grije vodu i pretvara je u vru?u paru koja pokre?e turbinu i generator koji proizvodi elektri?nu energiju.

Areva Solar je uz pomo? istraživa?a iz Sandie projektirala strukturu visoku 33 metra sa CLFR-om koji se nalaze na razini tla (vidi sliku ispod). Cilj je istražiti razli?ite tehnologije za skupljanje i spremanje topline u topljivim solima. Ako se sutav pokaže efikasnim Areva ga kani koristiti za svoje solarne elektrane u svijetu. Topljiva sol ?e tu biti radni fluid, a ona omogu?ava korištenje pare na višim temperaturama od ?ak 585 stupnjeva celzijusa.

Areva sura?uje sa Sandiom zato što su oni prvi u SAD-u razvili testno postrojenje koje koristi topljive soli u kombinaciji sa koncentriranom solarnom energijom. Oni testiraju komponente za vanjske klijente te imaju mogu?nost provo?enja eksperimenata.

CLFR je zanimljiv jer može efikasno proizvesti puno toplinske energije na malom podru?ju. Zrcala su postavljena tako da reflektiraju svijetlost na vrh strukture u kojoj se nalaze nehr?aju?e ?eli?ne cijevi kroz koje se pumpa topljiva sol koja se vra?a nazad u vru?i tank soli koji može biti iskorišten kasnije za proizvodnju elektri?ne energije. Sustav je dizajniran da koristi svu dostupnu sun?evu energiju.

Topljiva sol se koristi kao medij za spremanje energije zbog svoje niže cijene, te mogu?nosti spremanja energije na duže vrijeme ?ime se omogu?uje ve?a fleksibilnost elektrane prema elektroenergetskoj mreži. Samo testno postrojenje je projektirano od strane AREVA-e i Sandie dok je gradnju vodio Sandia Facilities. Izgradnja je dovršena, a trenutno su po?ela inicijalna testiranja pri ?emu se nova testiranja o?ekuju uskoro.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?