Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 08 Lipanj 2014 21:36

Tehnologija baterija se jako razvila od doba kada su naši djedovi dodavali vodu u olovne akumulatore. Prije samo jednog desetlje?a je ideja baterija koje bi "ispeglale tok energije" izme?u elektri?ne energije proizvedene iz vjetroelektrana i solarnih elektrana sa elektroenergetskom mrežom bila nezamisliva.

Sada se baterije ve? koriste za regulaciju i spremanje varijabilne proizvodnje elektri?ne energije iz vjetroelektrana i solarnih elektrana na projektima u cijelom svijetu. Baterije se tako?er sve više koriste i za projekte koji nisu spojeni na elektroenergetsku mrežu, pri ?emu se u Europi i Sjevernoj Americi takvi projekti koriste ukoliko netko želi biti neovisan od elektroenergetske mreže, dok se u zemljama u razvoju koriste tamo gdje uop?e nije dostupna elektroenergetska mreža.

Tržište spremanja energije kroz pametne elektroenergetske mreže bi prema nekim procjenama do 2020. godine moglo vrijediti više od 400 milijardi dolara. Recimo, samo Kalifornija u SAD-u želi imati 1,3 GW mogu?nosti spremanja energije do 2020. Sli?ne ciljeve imaju i kanadski Ontario, New Jersey i New York, a baterije su glavni cilj za ostvarivanje toga cilja, te mogu pomo?i pokriti potrebe mreže u svakom trenutku.

U svom najjednostavnijem obliku baterije pretvaraju elektri?nu energiju u kemijsku energiju, te je spremaju. U obi?noj automobilskoj bateriji su plo?e na bazi olova uronjene u elektroliti?ku mješavinu vode i sumporne kiseline. Ova mješavina osloba?a elektrone koji tokom kroz elektri?ne vodi?e proizvode elektri?nu energiju. Kada se pune, kemikalije unutar baterije prelaze iz stanja niske energije u stanje visoke energije. Pri pražnjenju baterije proces ide u suprotnom smjeru.

Prema mišljenju stru?njaka spremanje energije bi varijabilnu proizvodnju iz obnovljivih izvora energije moglo u?initi vrijednijom jer bi se ta energija kona?no mogla koristiti kada je to potrebno. Procjenjuje se da bi 100 MW vjetroelektrana moralo imati baterijski sustav snage 10 do 50 MW, te bi u projekt spremanja energije bilo potrebno uložiti do 50 milijuna dolara. Takav sustav bi se amortizirao tokom 5 do 7 godina nakon izgradnje.

Solarna energija je tako?er podložna utjecaju vremena, pri ?emu i oblaci smanjuju proizvodnju za do 30%. Baterije za solarne sustave bi za efikasan rad morale imati inverter u dva smjera koji prebacuju istosmjernu elektri?nu energiju u izmjeni?nu u ku?anstvu ili obrnuto kada se pune. Industrijski inverteri osim punjenja baterije upravljaju naponom i prebacivanjem pri tranziciji elektri?ne energije iz vjetroelektrane ili solarne elektrane na elektroenregetsku mrežu. Time se regulira elektri?na energija koja dolazi iz obnovljivih izvora u elektroenergetsku mrežu.

Sada "peglanje" mreže obavljaju konvencionalne fosilne elektrane ili hidroelektrane, ali same baterije to rade brže i efikasnije, jer mogu odmah dati i primati punu snagu. U Novom Meksiku, SAD-u je tako na solarnu elektranu snage 500 kW postavljen Ecoultov Ultrabattery sustav spremanja energije koji upravlja izlaznom snagom solarne elektrane, pošto se ina?e doga?alo da se njoj snaga mijenja za ?ak 130 kW tokom jedne sekunde, a ovako postoji me?uspremnik energije. Ecoult zanimaju i sustavi koji nisu na elektroenergetskoj mreži jer mogu zamijeniti dizel generatore koji su izuzetno skupi i neefikasni.

Japanski NEC Corporation je pak kupio tvrtku A123 koja se bavi energetskim rješenjima. NEC vjeruje da bi time mogao postati svjetski predvodnik u isporuci velikih litij-ionskih sustava spremanja pomo?u A123-ovih litij-ionskih ?elija. NEC je nedavno isporu?io 500 kW i 2 MW sustav u Kini.

SMA Solar Technology AG iz Europe je partner za veliki baterijski sustav u Aachenu, Njema?koj. Radi se o sutavu snage 5 MW, a koristi litij-ionske baterije za dugoro?nu potražnju ve?u od nekoliko sati i olovne baterije ako se prazni tokom vremena kra?eg od jednog sata.

U Sjedinjenim Ameri?kim Državama ViZn Energy koristi cink redoks baterije koje bi trebale imati životni vijek duži od dvadeset godina, te bi mogle raditi za velike elektrane snage od više stotina MW. Oni trenuta?no nude svoju opremu u Sjevernoj Americi, Europi i Africi.

Takve baterije spojene na elektroenergetsku mrežu imaju mogu?nost pražnjenja vrlo velikih koli?ina snage u nekoliko milisekundi kada do?e do pada proizvodnje iz vjetroelektrana ili solarnih elektrana. One su projektirane za više tisu?a punjenja i pražnjenja na 50% i manje kapaciteta do pune snage. U te baterije se ponekad mora ubaciti destilirana voda nakon više ciklusa punjenja i pražnjenja. Isto tako sustav mora biti dobro ventiliran.

Na tržištu postoje i VRLA (olovne baterije regulirane ventilom) koje su razvijene krajem 1960-ih, a koje ne koriste vodu, ali im je tako?er potrebna dobra ventilacija. One su skuplje, ali su korisne na udaljenim lokacijama gdje nema mogu?nosti konstantnog održavanja.

Tvrtka Trojan Battery iz Santa Fea u SAD-u proizvodi mnogo baterija za ruralna ku?anstva u regijama gdje ?esto dolazi do ispada elektroenergetske mreže. Takav je slu?aj recimo u Dominikanskoj Republici, Pakistanu i Afganistanu, te Ekvadoru gdje su nedavno isporu?ili bateirje za 40 ku?anstava na otoku Bella Vista. Instalacija je uklju?ivala 150-300 kW fotonaponske sustave kao dio ruralne incijative njihove vlade. Prema njima je SAD u potpunosti neiskorišteno tržište gdje se jedino prodaju sustavi ljudima koji žele prestati koristiti elektroenergetsku mrežu zbog visokih troškova.

Uobi?ajeni sustav za ku?anstvo koje troši 1.000 kWh bi trebao bateriju ukupnog kapaciteta od 2.000 amper sati, jer je cilj da ona nikada ne do?e ispod kapaciteta od 50%. Njihova masa je onda oko 60 kilograma, te se mogu smjesitit u neko dobro ventilirano spremište. Cijena tih baterija je pet do deset tisu?a dolara, a mogu se otplatiti za 5 do 7 godina. Sustav bi imao osam 6 V baterija. Postoje i slu?ajevi da ljudi kupuju baterije umjesto dizel generatora za slu?ajeve nestanka elektri?ne energije.

Za sada je prerano za predvidjeti da li spremanje energije može prije?i iz svog trenuta?nog statusa u važan dio elektroenergetskog sustava u pogledu spremanja obnovljivih izvora energije. Jedino je prili?no sigurno da ?e spremanje energije kroz baterije nastaviti svoj razvoj na lokacijama bez elektroenergetske mreže ili za stanovnike Europe i Sjeverne Amerike koji žele biti neovisni od mreže.

Kratkoro?no gledano bi najdinami?niji rast trebao biti u zemljama u razvoju gdje lokalne elektroprivrede traže inovativne na?ine kako bi što brže elektrificirale svoje stanovništvo.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     solarna energija      baterije      spremanje energije      obnvovljivi izvori energije      vjetroelektrane      tržište
 
Komentari (1)
Microgrids - Primjer za korisnjenje baterija u izoliranim selima
1ÄŚetvrtak, 19 Lipanj 2014 16:59
Sanjin Banjac
Dobar artikle. Zelio bi samo da dam jedan primjer korisnjeca baterija.

Ja radim za Sea Breeze Power is Vankuvera, mi smo razvijac vjetroelektrana i mikrogrid projekata. Jedan od projekata na kojem radim je u malom selu od 250 ljudi koje je skroz odvojeno od elektricne mreze. Ovo selo trenutno koristi disel agregate za proizvodnju struje. Diesel mora da bude dostavljen avionom - sto znaci cjena je visoka. Nas cilj je da smanjimo diesel potrosnju kroj solar PV polje koje bi bilo dovoljno veliko da dozvoli visoku penetraciju dizela. Naravno za visoku penetraciju potrebna je baterija a i kontrole. Baterija bi bila mala, tek dovoljna da u doba kad solarna energija moze da sama sluzi selo da nam dozvoli da ugasimo diesel agregate. Znaci kad sunce zade za oblake imamo dovoljno energije u baterijama da dozvole diesel agregatima da se upale. Iz mog istrazivanja i drugi kolega mi smo dostupili da Lithium-Ion je najbolji za te svrhe jel moze da brzinski ciklira i zbog tog sto je ta kemija najbolje razvijena momentalno.

Za ovo selo i mnogobrojna druga sela u ovakvoj situaciji (koji u Kanadi ima preko 170 po zadnjem broju) baterije dozvoljavaju visoku redukciju diesel potrosnje na najekonomicni nacin.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?