Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Kako je solar smanjio ra?un za elektri?nu energiju na farmi u Kaliforniji za 75% E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 25 OĹľujak 2014 22:20

Današnji farmeri Sunce ne koriste više samo za uzgajanje vo?a i porvr?a nego i za proizvodnju elektri?ne energije kojom se smanjuju energetski troškovi za pumpe za vodu, hladnjake, procesurianje vina u vinarijama i druge agrikulturne poslove.

Prema pregledu USDA koji je napravljen 2009. godine, skoro 8.000 farmi je instaliralo solarne fotonaponke sustave za razli?itie agrikulturne potrebe, a taj broj se sigurno pove?ao zadnjih nekoliko godina pošto su troškovi instalacije solara pali za 60% u tom razdoblju.

REC Solar je sam instalirao solarne sustave za nekoliko desetaka velikih i malih uzgajiva?a, vinarija i drugih agrikulturnih pogona, pri ?emu se smanjuju potrebe za elektri?nom energijom u 21. stolje?u.

Kako moderna agrikultura troši elektri?nu energiju

Moderne farme troše elektri?nu energiju za mnoge svakodnevne poslove koji uklju?uju navodnjavanje agrikulturnih proizvoda, proizvodnju mlijeka, vinske restorane, procesuiranje vinskih butelja, hladnjake za sve proizvode, elektri?ne ograde, rasvjetu i drugo.

Solar na lokaciji farme Vignolo u Shatteru, Kaliforniji

Vignolo farma je jedan od agrikulturnih proizvo?a?a koji je prešao na solar, a proizvodi krumpire, pistacio, grož?e i druge proizvode. Nalazi se u dolini San Joaquin u Kaliforniji.

Godišnji ra?un za elektri?nu energiju im je bio preko 300.000 dolara, pri ?emu su najve?i udio imali moderni hladnjaci i postrojenje za pakiranje koje troši puno energije. Nakon što je detaljno prou?ena potrošnja energije na farmi REC je projektirao, te instalirao 1,73 MW solarni fotonaponski sustav na zemlji na ?etiri hektara pokraj zgrade sa hladnjacima i postrojenjem za pakiranje.

Sada ta solarna elektrana smanjuje potrošnju elektri?ne energije za 75%, te zajedno sa svim lokalnim i državnim poticajima ima povrat investicije od 15% godišnje, odnosno o?ekuje se isplativost projekta za samo pet godina. Tokom tridesetogodišnjeg radnog vijeka solarne elektrane bi projekt trebao uštedjeti 5 milijuna dolara. Osim toga solarni sustav ?e smanjiti emisije uglji?nog-dioksida, te pomo?i u postizanju energetske neovisnosti farme.

Prednosti solara za ruralne farme

Solar je financijski isplativ za ruralne farme koje troše skupi propan, naftu i druga fosilna goriva ili koje moraju platiti za izgradnju prijenosne mreže.

Danas, sa kombinacijom solarnih sustava i tehnologijama spremanja energije ruralne farme mogu instalirati troškovno isplativo rješenje koriste?i solarni sustav koji nije spojen na mrežu, te koji je tiho, održivo i neovisno rješenje u usporedbi sa sve skupljim gorivima.

Ako farma želi sa?uvati svoj kapital, današnje solarno financiranje može eliminirati po?etne troškove za solar i spremanje istoga, te u isto vrijeme pružiti jeftinije rješenje za isporuku elektri?ne energije farmi.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     kalifornija      solarni sustavi      farme      potrošnja energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?