Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 28 VeljaÄŤa 2014 23:43

Najnovija studija koju je provela Me?unarodna agencija za energetiku (IEA) potvrdila je da integracija visokog udjela, od barem 30% ukupne godišnje proizvodnje, sun?eve fotonaponske energije i energije vjetra može dugoro?no biti financijski puno u?inkovitije rješenje za elektroenergetske sustave. No, tako?er se isti?e da to ovisi i o tome koliko je sustav trenutno fleksibilan, te koja strategija je prihva?ena za daljnji dugoro?ni razvoj sustava.

The Power of Transformation - Wind, Sun and the Economics of Flexible Power SystemsOvo novo istraživanje, naziva The Power of Transformation - Wind, Sun and the Economics of Flexible Power Systems, zapravo poziva na promjenu na?ina razmišljanja; kod klasi?nog pristupa razni obnovljivi izvori energije dodavani su u postoje?i sustav bez uzimanja u obzir svih mogu?nosti da ih se prihvati kao cjelinu. Studija isti?e kako integracija ne zna?i samo dodavanje novih vjetroelektrana i sun?anih elektrana, ve? transformaciju sustava u cjelini kako bi sama integracija bila financijski što u?inkovitija, izjavila je Maria van der Hoeven, izvršna direktorica u IEA.

Energija vjetra i sun?eva energija trenutno ?ine tek oko 3% ukupne svjetske proizvodnje elektri?ne energije, no neke zemlje ve? sada imaju visoki udio, a to su: Italija, Njema?ka, Irska, Španjolska, Portugal i Danska. Vjetar i sun?eva energija u ovim su zemljama u 2012. godini ?inili od 10 do više od 30% ukupne godišnje proizvodnje elektri?ne energije.

U studiji stoji kako integracija prvih 5 do 10% raznih obnovljivih izvora ne bi trebala biti nikakav problem niti jednoj državi ukoliko su zadovoljena tri osnovna uvjeta: potrebno je izbje?i lokalne žarišne to?ke obnovljivih izvora, obnovljivi izvori trebali bi doprinijeti stabilizaciji elektroenergetske mreže kada je to potrebno i predvi?anja za obnovljive izvore moraju biti u?inkovito iskorištena. Manji postoci integracije mogu?i su kod postoje?ih sustava jer oni ve? imaju odre?en broj fleksibilnih izvora koji mogu prihvatiti varijabilnost proizvodnje iz energije vjetra i sun?eve energije. Takvi izvori su: fleksibilne elektrane, mrežna infrastruktura i sustav skladištenja, zaklju?uje van der Hoeven.

Udio ve?i od 30% zahtijeva odre?ene transformacije sustava koje uklju?uju: upotrebnu najnovije tehnologije koja omogu?ava prihvat razli?itih oblika obnovljivih izvora energije, poboljšanje upravljanja sustavom i tržištem na dnevnoj bazi i ulaganja u dodatne fleksibilne izvore. Izazovi ovakvih transformacija ovise o tome da li je rije? o stabilnom sustavu koji ne zahtijeva nikakva dodatna ulaganja za zadovoljavanje kratkoro?ne potražnje, ili o dinami?nom sustavu koji zahtijeva odre?ena kratkoro?na ulaganja kako bi se zadovoljila potražnja ili zamijenila zastarjela oprema.

 

Izvor: http://www.iea.org/

Tags:     IEA      studija      energija vjetra      sun?eva energija      fotonapon      elektroenergetski miks      elektroenergetska mreža      razvoj sustava
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?