Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Kina - novi svjetski predvodnik u obnovljivim izvorima energije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 15 SijeÄŤanj 2014 20:20

Kina je od 2010. najve?i svjetski potroša? elektri?ne energije i to ponajviše zbog rastu?e srednje klase, više vozila, urbanizacije i industrije koja troši sve više elektri?ne energije.

Direktni utjecaj one?iš?enja na ekonomiju Kine je te iste godine bio oko 3,5% BDP-a kada se uzme u obzir šteta na za ekosustav. Kina je uo?ila taj problem rasta uz veliki negativni utjecaj na okoliš te su stoga odlu?ili uložiti još više u inovativna ?ista energetska rješenja koja ?e i otvarati bolja radna mjesta, a što bi trebalo potaknuti još investicija te poboljšati i uvjete u okolišu.

Konzultantska ku?a KPMG procjenjuje da otprilike 90% Kineske energije dolazi iz fosilnih goriva pri ?emu je najve?i izvor ugljen koji dugoro?no nije održiv te koristi mnogo vode. Kina stoga ima cilj od 15% energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, a pretprošle godine je taj udio bio oko 9%. Ve? sada Kina ima najviše vjetroelektrana i hidroelektrana na svijetu te je najve?i proizvo?a? solarne opreme na svijetu. Prošle godine je Kina imala investicija u iznosu od 65 milijardi dolara u obnovljive izvore energije što je 30% investicija u svim zemljama G20 u taj sektor.

Hidroelektrane i vjetroelektrane danas ?ine 95% obnovljivih izvora energije u Kini. Solara ima puno manje, ali je po?eo ubrzano rasti, te bi ga trebalo biti oko 50 GW do 2020. godine. Solar je najperspektivniji obnovljivi izvor energije tokom idu?ih godina prema analizi China Greentech Initiative. Biomasa bi tako?er trebala ubrzano rasti te dosti?i nekih 30 GW do 2020. godine.

Kina je za poticanje obnovljivih izvora energije predstavila više razli?itih mjera koje služe njihovom ubrzanom razvoju, a kre?u se od razli?itih poticaja do niskih ili nepostoje?ih kamata na kredite za projekte. Time je pokrenut cijeli postupak tranzicije Kine iz proizvodne ekonomije u ekonomiju tehnologije i znanja. Osim poticaja Kina puno investira u nove tehnologije, te tako planira uložiti 294 milijardi dolara u obnovljive izvore enrgije u idu?ih pet godina.

Istraživa?i iz MIT-a su utvrdili da Kina sada godišnje ima više energetskih patenata od Europe i bilo koje druge države, te što se ti?e ukupnih patenata za korištenje energije vjetra je ispred nje samo Japan. Osim same države za ulaganje u obnovljive su zaintersirane mnoge strane tvrtke, pa je tako investicijski konzorcij kojeg vodi Morgan Stanley uložio 300 milijuna dolara u Zahoheng Hydropower. Kina tako?er ulaže u obnovljive i izvan države, pa je tako tokom zadnjih deset godina investirala u 124 projekta solara i vjetra u 33 države svijeta.

Jedan od glavnih izazova samih vjetroelektrana u Kini je što su najvjetrovitija podru?ja daleko od urbanih zona te elektroenergetska mreža ondje nije dovoljno razvijena da primi svu proizvedenu energiju. Stoga se uvodi ograni?enje proizvodnje koje je prema procjenama prošle godine smanjilo proizvodnju iz vjetroelektrana za ?ak 20%. Zbog toga se intenzivno po?elo raditi na sustavima spremanja energije. Ipak, o?ekuje se da ?e se ti problemi riješiti i da samo treba vremena za razvoj tržišta na adekvatan na?in.

Naravno postoje i drugi izazovi kao što je problem ogromnih brana za velike hidroelektrane koje negativno utje?u na lokalni ekosustav, te na sam tok rijeka odnosno voda u Kini.

Sve ve?e kretanje Kine prema obnovljivim izvorima energije utje?e na tržište izvan njenih granica i to ponajviše ugovorima sa razvijenim državama kojima omogu?uje stranim tvrtkama da daju znanje i nove tehnologije koje Kina još nema. Osim toga je Kina jedno od najkonkurentskijih tržišta za obnovljive izvore sa vrlo jakom industrijskom bazom, te time omogu?ava spuštanje cijena za obnovljive izvore na svjetskoj razini.

U budu?nosti se o?ekuje puna integracija obnovljivih izvora energije u pametnu elektroenergetsku mrežu pri ?emu ?e obnovljivi izvori biti ne samo alternativa, nego komplementarni dio sustava ako ne i srce cijelog energetskog sustava.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     kina      obnovljivi izvori energije      tehnolija      vjetroelektrane      predvodnik
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?