Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

'Scenarij 100% obnovljivih izvora energije ostvariv je u samo 20 godina' E-mail
Autor Iva Zelenko   
Subota, 11 SijeÄŤanj 2014 20:55

Santiago Galbete Goyena, direktor projekata Me?unarodnih vjetroelektrana i fotonapona u Accioni dobio je od javnog sveu?ilišta Navarra odliku Cum laude za svoj doktorski rad naziva "Tehni?ka i gospodarska isplativost za 100% obnovljive izvore energije u Španjolskoj", u kojem isti?e kako je scenarij 100% obnovljivih izvora energije ostvariv u razdoblju od samo 20 godina.

Santiago Galbete GoyenaU svom doktorskom radu Goyena predlaže niz rješenja kojima želi prikazati da bi elektroenergetski sustavi nalik onome u Španjolskoj mogli sa sigurnoš?u raditi upotrebom obnovljivih izvora energije i uvo?enjem energetske u?inkovitosti uz troškove ekvivalentne sadašnjem sustavu. U nastavku prenosimo interview koji je dao za Energynews.

Odakle ideja za istraživanje mogu?nosti scenarija 100% obnovljivih izvora u Španjolskoj i predstavljanje same teze?

Po?etna ideja bila je istraživanje potrebne veli?ine skladištenja energije za izolirane sustave 100% obovljivih izvora energije, no prilikom razvoja teze došlo je do odre?enih promjena. Odlu?ili smo da ?e izolirani sustav biti cijela Španolska, te da ?emo dizajnirati elekroenergetski miks za 100% obnovljive izvore energije, a ne samo sustav skladištenja. Na žalost, zbog usporavanja razvoja tehnologija, što je rezultat razli?itih negativnih zakonodavnih promjena, ova teza trenutno je samo tema razgovora.

Koja ste ranija istraživanja upotrijebili kao bazu svojih analiza i studija?

Izvor podataka i daljnjih procjena osigurali su Acciona Energia, koja je ustupila podatke i mjerenja proizvodnje vlastitih elektrana, Greenpeace svojim izvješ?ima „Renewables 100%“ i „Renewables 2050“, te IDAE koja je ustupila svoje procjene. Svi ovi podaci upotrijebljeni su za razvoj istraživanja i prikupljanje dodatnih informacija; no u poslijednjih nekoliko godina situacija se promijenila, pa je tako Greenpeace u svojim izvješ?ima predvi?ao vrlo visoke cijene postavljanja fotonaponskih sustava, a one su posljednjih godina zabilježile zna?ajan pad – razlika je ?ak oko 80% u odnosu na predvi?anja od prije šest ili sedam godina.

Što, prema vašem mišljenju, nedostaje Španjolskoj kako bi provela ovu tezu?

Nedostaju joj volja i vizija za dugoro?nu situaciju. Španjolskoj nedostaju uran, nafta i prirodni plin, a vlastite zalihe ugljena vrlo su loše kvalitete, pa se, prema REE, oko 90% ugljena uvozi. Upravo to i negativan utjecaj fosilnih goriva na okoliš trebali bi biti dovoljni razlozi za poticanje razvoja obnovljivih izvora energije ?iji su troškovi danas nešto viši u odnosu na tradicionalna goriva, no u kratkom vremenskom razdoblju trebali bi postati jeftiniji od fosilnih goriva. Uz to, takav razvoj imao bi pozitivan utjecaj na gospodarsku neovisnost zemlje.

Koji oblik energije ima najviše potencijala u Španjolskoj?

Sun?eva energija ima najviše potencijala, iako je Španjolska zemlja bogata i drugim oblicima obnovljivih izvora kao što su vjetar i voda, te postoji zna?ajan potencijal biomase, koja je pomalo zaboravljena, a od klju?ne je važnosti prilikom postizanja cilja 100% obnovljivih izvora energije. U svojoj studiji predlažem dva mogu?a scenarija; u jednom zna?ajnu važnost imaju biomasa i skladištenje energije, dok u drugom važnost imaju biomasa i geotermalna energija. U Španjolskoj postoji odre?eni potencijal geotermalne energije, no ne predstavlja prioritet iako postoji mnogo mjesta za njen razvoj.

 

Izvor: http://www.energynews.es/

Tags:     Španjolska      100% obnovljivi      skladištenje energije      Greenpeace
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?